Zpráva

Setkání pedagogů z Francie, Polska a České republiky v rámci projektu CIVEEL, programu ERASMUS+

Dne 15. 2. 2018 proběhlo závěrečné setkání 2. mobility pedagogů ze tří regionů, GrandEst (Francie), Lublinské vojvodství (Polsko) a Moravskoslezský kraj (ČR) na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v rámci projektu CIVEEL („Cooperation in vocational training for European labour market“ - Spolupráce v odborném vzdělávání pro evropský trh práce).

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost budoucích absolventů zapojených škol na trhu práce v rámci spolupráce tří regionů, jež čelí obdobným problémům - zejména vyšší nezaměstnanosti mladých lidí a snižujícímu se zájmu těchto mladých o odborné vzdělávání v oblastech zemědělství, hotelnictví, chemického průmyslu a dopravy a logistiky - pomocí sdílení zkušeností a dobré praxe mezi subjekty aktivními v oblastech vzdělávání a odborné praxe.

Setkání na krajském úřadě bylo uzavřením 3denního pobytu polských a francouzských pedagogů na hostujících středních odborných školách v Moravskoslezském kraji. Program zahrnoval představení hostujících škol, spolupracujících firem a organizací, kde žáci škol vykonávají odborné praxe a rovněž kulturní program s představením zajímavostí Moravskoslezského kraje zahraničním partnerům. Tato aktivita navazovala na první mobilitu učitelů, která se uskutečnila začátkem prosince 2017 v regionu GrandEst ve Francii a bude následována mobilitou v Lublinském vojvodství v Polsku v dubnu 2018. V rámci těchto mobilit pedagogové monitorují a projednávají podmínky výměn žáků ve školách a firmách. V příštím školním roce budou realizovány samotné žákovské výměny, ve kterých vyjede do partnerských regionů celkem 48 žáků společně s 48 pedagogy. Tyto žákovské výměny budou doplněny také o tzv. „virtuální mobility“ dalších žáků participujících škol s důrazem na sdílení dobré praxe a přenos zkušeností.

Projekt CIVEEL zaštiťuje za Moravskoslezský kraj odbor evropských projektů a odbor školství, mládeže a sportu.

frame-scrollup