Zpráva

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje opět upozorní na nejlepší stavby v regionu

Stavba Moravskoslezského kraje se stala prestižní soutěží, která je v hledáčku stavebních firem, architektů či investorů. Dokazuje to velký počet přihlášených staveb v uplynulých ročnících. Hlavním cílem této akce je seznámit laickou i odbornou veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury v regionu. Do 14. ročníku soutěže mohou soutěžící přihlásit svá stavební díla až do 15. března 2020.

Vyhlašovateli soutěže jsou ve spolupráci s Moravskoslezským krajem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Obec architektů. Hlavním cílem soutěže je prezentace a propagace projektů a staveb, ale také přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců laické i odborné veřejnosti.Náš region se mění před očima. Jedním z důkazů jsou i zajímavé stavby, které zde v posledních letech vyrostly. Je zcela na místě ty nejlepší náležitě ocenit a upozornit na ně. Hlavní cenu Grand Prix v minulosti získala například horní stanice lanové dráhy na Pustevnách, Multifunkční aula Gong v ostravských Dolních Vítkovicích nebo rekonstrukce vodního díla Šance. To jsou stavby v našem kraji, na které jsme právem hrdí, a je skvělé, že se staví i další,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který nad soutěží opět převzal záštitu.

„Od prvního ročníku, jehož slavnostní vyhlášení proběhlo v roce 2007, se do soutěže přihlásilo již 457 staveb. Z toho 231 staveb si odneslo ocenění v konkrétní kategorii a hlavní cenu GRAND PRIX získalo již deset společností,“ připomněl zástupce organizátora Luděk Lokaj.

Mezi oceněnými stavbami předchozího ročníku byly například Novostavba víceúčelového informačního a kulturního centra Píšť, Rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše v Kopřivnici, Obytný soubor Slezská Ostrava - Rezidence Františkov nebo CarTec Group – BMW Premium Selection a BMW Motorrad – Dolní oblast Vítkovic. Zvláštní cenu poroty vloni získala Revitalizace veřejného prostranství svépomocnou aktivitou občanů, Lesní park Hrabovjanka.

Kromě nejlepších stavebních děl je v rámci soutěže Stavba Moravskoslezského kraje vyhlašována Osobnost stavebnictví Moravskoslezského kraje. Toto ocenění získá výrazná osobnost, která se významně podílí na stavebním rozvoji regionu. V loňském roce si toto uznání odnesl Ing. Václav Daněk.

„Třináctý ročník Stavby roku překročil počtem přihlášených staveb mé očekávání. Pro stavebnictví je to velmi dobrá zpráva. Vážím si toho, jakou energii a odhodlání vnášejí v našem regionu investoři do realizací nových staveb. Když se k tomu přidá skutečná kvalita architektonického či inženýrského díla, zanecháváme po sobě významný odkaz a tvoříme historii. Předpokládám tedy, že i v novém, právě připravovaném 14. ročníku soutěže budeme mít opět hodně zájemců, kteří se budou ucházet o to nejlepší umístění v soutěži se stavbami, které budou účelné, přátelské k člověku a jeho životnímu prostředí, což je v dnešní době velmi důležité,“ řekl předseda Obce architektů Ostrava Ing. arch. Martin Chválek.

Architekti, projektanti, investoři, majitelé objektů nebo stavební firmy mohou do soutěže zapsat stavby dokončené a zkolaudované v Moravskoslezském kraji od počátku roku 2018 do konce roku 2019. Hodnotit se bude v šesti kategoriích: stavby občanské vybavenosti, bytové domy, rodinné domy, průmyslové stavby a dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby. Novinkou minulého ročníku byla kategorie stavby realizované mimo území kraje, tato kategorie je vyhlášena i letos.

„Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje si od prvního ročníku zachovává velmi vysokou úroveň, kdy vznikají nádherné a pozoruhodné stavby. Určitě stojí za to si prohlédnout přihlášené a oceněné stavby minulých ročníků na stránkách soutěže, kde jde vidět, jak projektanti, architekti či investoři posouvají hranice tvořivosti a vnímání jako poslání pro budoucí generace. Věříme, že navážeme na úspěšné minulé ročníky a finále soutěže se stane důstojnou oslavou stavebnictví v Moravskoslezském kraji,“ podotkl člen představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Pavel Ševčík, Ph.D.

Nejlepší stavby bude vybírat jedenáctičlenná porota složená ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Obce architektů a zástupců Moravskoslezského kraje. Porota nominuje stavby do každé kategorie, přičemž se bude udělovat hlavní cena a čestná uznání. Z vítězných staveb jednotlivých kategorií bude vybrána stavba roku s udělením ceny GRAND PRIX. V loňském roce tuto cenu získala VD Šance - Převedení extrémních povodní, Ostravice. Projektantem je společnost AQUATIS a.s., přihlašovatelem díla a zároveň zhotovitelem je společnost OHL ŽS, a.s.


22. ledna 2020
frame-scrollup