Zpráva

Symboly kraje (znak, logo kraje)

Grafický manuál kraje včetně žádostí o užití znaku a loga kraje.

Znak kraje

byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 28. března 2002 a oficiálně předán předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 9. ledna 2003. Znak Moravskoslezského kraje je sestaven výhradně z historických znaků se staletým trváním.

Popis znaku:

V prvním poli je slezská orlice. Druhé pole zaujímá orlice moravská (připomíná severovýchodní část historické země Moravy – k regionu náleží Nový Jičín, Místek, Moravský Beroun a Rýmařov). Ve třetím poli je znak Ostravy jako sídelního města kraje. Čtvrté pole zdůrazňuje historickou návaznost s Těšínským a Opavským knížectvím. Čtvrté pole je polcené a obsahuje znak Opavského knížectví a orlici jako znak Těšínského knížectví.

Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku Moravskoslezského kraje

Logo Moravskoslezského kraje

tvoří uzavřený elipsoidní tvar symbolizující kraj jako samostatnou entitu, symbol hory s TV vysílačem, který je společný pro Lysou horu i Praděd, nejvyšší vrcholy v kraji, a zvlněný pruh uprostřed, který má více významů - řeka, dálnice, cesta k prosperitě.

Jazykové mutace

Textová část je zpracována v několika jazykových variantách:

  • anglicky (Moravian-Silesian Region)
  • německy (Mährisch-Schlesische Region)
  • francouzsky (Région Moravie-Silésie)
  • polsky (Kraj Morawsko-Śląski)
  • rusky (Моравско-Силезский край)
  • italsky (Regione Moravia-Slesia)

Ochrana před zneužitím

Logo kraje je podle zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Moravskoslezský kraj. Použití loga a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu odboru kanceláře hejtmana kraje, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů a bude postupovat v souladu s ním.

Žádost o udělení souhlasu pro použití loga Moravskoslezského kraje

Pravidla pro použití symbolů kraje (znak kraje od str. 6, logo kraje od str. 17) upravuje Manuál jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje (formát pdf, velikost 4 MB).

Kontaktní osoba:
Vladimíra Bárová
Odbor kancelář hejtmana kraje
Oddělení vnějších a vnitřních vztahů


telefon: 595 622 547
e-mail: vladimira.barova@msk.cz
Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup