Zpráva

Úřad i kraj mají prestižní ocenění Národní rady kvality ČR

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ MSK) i Moravskoslezský kraj získal dvě prestižní ocenění v soutěži Národní ceny kvality ČR.

Cílem soutěže, kterou každým rokem vyhlašuje Rada kvality ČR při MPO, je ocenění firem, organizací veřejného sektoru a obcí, které vykonávají svou činnost s důrazem na kvalitu a jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Moravskoslezský kraj získal prestižní Ocenění za dlouholetou spolupráci za úspěšné naplňování pilotního projektu Moravskoslezského kraje, MPO ČR a Rady kvality při propagaci myšlenek kvality a společenské odpovědnosti ve všech druzích činnosti hospodářských a správních subjektů cestou projektu Cena hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž je v kraji respektována firmami i obcemi a v loňském roce se jí zúčastnilo již 70 soutěžících. Nový ročník byl vyhlášen na každoroční konferenci společenské odpovědnosti v budově KÚ MSK.

Ocenění Národní ceny kvality ČR v programu START PLUS obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje za posouzení činnosti úřadu formou sebehodnocení, z něhož vyplynulo, že úřad vykonává svou činnost výrazně nad rámec stanovený zákony a předpisy a klade přitom důraz na vstřícný a otevřený přístup ke klientům i zaměstnancům s ohledem na životní prostředí. „Ocenění naší práce si velmi vážíme. I když by měl být maximálně vstřícný přístup ke klientům u každé organizace samozřejmostí, vždy se dá udělat i něco navíc, což v případě našeho krajského úřadu prokázalo šetření. To „něco navíc“ ovšem závisí na jednotlivých lidech, kteří v organizaci pracují. A právě těm bych chtěl poděkovat, protože se zasloužili o získání této ceny,“ sdělil Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


24. listopadu 2016
frame-scrollup