Zpráva

V Barceloně se uskutečnil světový kongres Smart City Expo

Ve dnech 14. -16. 11. 2017 se v Barceloně uskutečnil světový kongres Smart City Expo. V letošním roce jej navštívilo 18 754 návštěvníků a prezentovalo se zde přes 650 vystavovatelů z různých sfér a z celkem 120 zemí.

Vystavovateli byla také města jako New York, Barcelona, Dubai City aj. Kongres byl de facto shromážděním odborníků a lídrů z nejvíce inovativních měst, společností, podnikatelů, start-upů, výzkumných center, expertů na inovativní řešení a strategií pro udržitelný rozvoj světa. Ve výstavní zóně mohli účastníci shlédnout technologie, které mají konkrétní a dlouhotrvající pozitivní vliv na milióny osob.

Tohoto kongresu se zúčastnil 1. náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo, který se chtěl seznámit s nejnovějšími trendy pro města a regiony při hledání smart řešení pro zkvalitňování života našich spoluobčanů. „Pro náš region a města jsou využitelné smart technologie pro zpracování odpadu, inteligentního řešení parkování či využití samonavádějících elektrobusů. Dále např. inteligentní online sledování znečištění ovzduší, dopravních omezení či zácpy a následné sofistikované cílené řízení osobní i veřejné dopravy,“ podotknul náměstek Curylo po svém návratu.

Náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo měl možnost jednat a seznámit se s mnoha vystavovateli, např. firmami Keolis, Navya, Ditech, Eruocat, T-mobile, Mari Matic Oy apod. Vše tak zapadá do kontextu cílené strategie našeho regionu, kdy v budoucnu náš region bude usilovat o využití osvědčených technologií a implementaci smart řešeních i v našich městech a obcích. „Považuji za žádoucí, aby se v příštích letech prezentovaly  návrhy či nápady smart řešení našich vědců, univerzit, firem, startupů či inovačních center na podobných konferencích, přičemž náš kraj by se tak představil jako dynamicky se rozvíjející smart region“, doplnil náměstek.

frame-scrollup