Zpráva

Vyjádření hejtmana kraje Ivo Vondráka k ostravské huti

Výkonný ředitel společnosti Liberty House, která se má stát novým majitelem huti ArcelorMittal Ostrava, Jon Bolton mě informoval o aktuální situaci v celém procesu. Mluvili jsme zejména o investicích této společnosti v ostravské huti, protože bez nich se do budoucna neobejde, nemůže fungovat. Také o vývoji zaměstnanosti a vztahu vedení firmy s odbory. Pan Bolton potvrdil ochotu společnosti Liberty House formalizovat v podobě smlouvy udržitelný rozvoj ostravské huti. To je pro náš kraj důležité, protože huť by měla být prodána tomu, kdo zajistí její rozvoj, udrží zaměstnanost a sociální smír. Rozebírali jsme proto možnosti podepsání trojstranné dohody mezi Liberty House, odbory a vládou. Ta by mohla podpořit vzájemnou důvěru mezi budoucím vlastníkem huti a zaměstnanci, kteří mají obavy o další existenci.


6. prosince 2018
frame-scrollup