Zpráva

Vyjádření hejtmana kraje Ivo Vondráka ke skládce uhlí ostravské huti

Považuji za nepřijatelné, aby skládka uhlí takto otravovala obyvatelům Radvanic a Bartovic život. Neinvestujeme miliardy korun do výměny kotlů, abychom pak přihlíželi něčemu takovému. Byť kontroly, které na skládce provádějí hygienici, Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad a další instituce, ukazují, že huť plní a dodržuje všechna nařízení a limity, nelze tvrdit, že je všechno v pořádku a nechat to tak být. Je nutné, aby se hutní podnik choval nejen jako dobrý investor a zaměstnavatel, ale také jako dobrý soused. A jako dobrý soused by měl dělat i něco navíc, než mu ukládá zákon.

Budu jednat s novými vlastníky ostravské huti, společností Liberty, o uzavření dobrovolné dohody s Moravskoslezským krajem, ve které by byla zakotvena další konkrétní opatření, která podnik udělá nad rámec českých zákonů a evropské legislativy k tomu, aby uskladněné uhlí a manipulace s ním tolik nezatěžovala životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pravidelně přezkoumává závazné podmínky integrovaných povolení pro hutě. Kontroluje, zda hutní provozy skutečně při výrobě koksu, surového železa, aglomerátu, oceli a dalších produktů využívají nejlepší dostupnou techniku. Ta rozhodnutí rozhodně neleží u ledu a jsou stále živá, je možné do nich zapracovat další nová opatření.

Vyzývám proto odborníky i laickou veřejnost k diskusi na toto téma. Také krajský úřad je otevřený a připraven do integrovaného povolení zapracovat další nové podmínky, které budou konkrétní, účinné a hlavně vymahatelné.


3. července 2019
frame-scrollup