Zpráva

Vyjádření hejtmana kraje k ostravské huti

Fungování ostravské huti je pro region nesmírně důležité. Proto se o její prodej intenzivně zajímám a považuji za nutné seznámit se s vizemi a záměry nového vlastníka. V minulém týdnu jsme se s primátorem Ostravy Tomášem Macurou setkali se zástupci společnosti Liberty House Group, která se o koupi hutě uchází. Představili jsme jim Moravskoslezský kraj i město Ostravu, vysvětlili jim historické souvislosti i význam, který má ostravská huť pro region a lidi, kteří v něj žijí. Během setkání jsme na budoucí vlastníky vznesli tři požadavky.

S ohledem na skutečnost, že koupí dalších několika podniků stoupnou skupině Liberty House produkce i náklady, se zajímáme o investice, které v ostravské huti nový vlastník plánuje. Naší další důležitou připomínkou byl důraz na využívání „zelených technologií“ tak, aby další fungování ostravské huti navazovalo na naši snahu jednat s podniky o snižování negativních vlivů jejich činnosti na životní prostředí v našem regionu. Také nás zajímalo, co bude firma v rámci společenské odpovědnosti ochotna činit nad rámec legislativy a svých zákonných povinností.

Věřím, že se nám s novým vlastníkem huti podaří navázat konstruktivní dialog a spolupráce, díky které se bude pokračovat ve strategii a fungování huti tak, aby byla i nadále pro kraj a jeho občany přínosem a zárukou stability. Na listopad máme sjednánu další schůzku, na které, věřím, budoucí vlastník své plány a vize představí podrobněji, s ohledem na podněty, na které jsme s panem primátorem při společném prvním setkání upozornili.


22. října 2018
frame-scrollup