Zpráva

Výstava a kniha připomínají solidaritu lidí po skončení druhé světové války

Výstava s názvem Budujeme Slezsko, připomínající vlnu lidské solidarity po skončení druhé světové války, začala dnes (9. 4.) v Národním památníku II. světové války v Hrabyni. Zároveň byla pokřtěna nově vydaná kniha Zdeňka Bajgara Zázraky lidské solidarity, která vypovídá o občanské akci vyhlášené na pomoc válkou zničenému Slezsku. Křtu i vernisáže se zúčastnil náměstek moravskoslezského hejtmana Svatomír Recman.

V celé naší zemi probíhaly na konci II. světové války tvrdé boje. Území severní Moravy a Slezska nebylo výjimkou. Celá oblast byla velmi silně poničena. Potřeba obnovit funkce národního hospodářství, ale také osobního vlastnictví obyvatel se stala neodkladnou. A právě v této situaci přišli nadšení aktivisté (známá etnografka a malířka Helena Salichová a učitel z Krásného Pole Jindřich Šajnar) s akcí Budujeme Slezsko, aby v této části naší země - dnes Moravskoslezského kraje - nečekali na pomoc státních orgánů, ale sami podle svých možností pomohli mírovému životu lidí v osvobozené vlasti. Bylo to doslova celonárodní vzedmutí lidské solidarity. Ve své knize o něm vypovídá Zdeněk Bajgar.

„Peníze i materiální pomoc dárců, ošacení a různé domácí potřeby ve prospěch ožebračených rodin, poničených vsí i měst, to vše pomáhalo k tomu, aby nově nabytá svoboda měla ještě sladší příchuť. Svým objemem nemohla být akce srovnatelná s pomoci státu, ale přišla mnohem rychleji, již v první poválečnou zimu, kdy i obnošený zimník a boty znamenaly pro mnohou rodinu více než pozdější finanční pomoc státu. Kdo rychle dává, dvakrát dává,“ napsal autor předmluvy knihy Zázraky lidské solidarity moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Akce měla velký význam pro seznámení celého národa nejen s obrovskými válečnými škodami, ale i se složitou problematikou Slezska v souvislosti s Hlučínskem, Těšínskem a odsunem Němců. Patronátní pomoc okresů, měst, podniků a dalších institucí slezským obcím přerostla brzy většinou v přátelství mezi partnery, jejich hasičské sbory, sportovce i jednotlivé rodiny a v mnoha případech tyto kontakty přetrvávají dodnes mezi jejich následovníky a potomky.

„Tím vším akce Budujeme Slezsko vešla do našich dějin a já věřím, že i do našich srdcí. Stojí za to si ji připomínat, protože aktivní občanství, zodpovědnost a chuť tvořit a budovat potenciál regionu pro dobrý život v něm je přirozeným posláním všech, kteří k němu mají opravdový vztah i dnes,“ míní hejtman Miroslav Novák.

„V Národním památníku II. světové války si lidé mohou připomenout nejen tuto smutnou historickou událost, ale setkat se také s příběhy lidí, jejichž lidská solidarita a odvážné činy se zapsaly do dějin i mnoho let po válce. Jsem tedy velice potěšena, že kniha Zdeňka Bajgara byla pokřtěna právě na tomto symbolickém místě,“ dodala Jana Horáková, ředitelka Slezského zemského muzea.

Výstava Budujeme Slezsko a křest knihy Zázraky lidské solidarity patří k mnoha akcím, kterými si Moravskoslezský kraj připomíná 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace. Ve spolupráci s městem Ostravou, Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě a dalšími partnery Moravskoslezský kraj připravuje program oslav. Podrobnější informace zájemci najdou na adrese: www.msk.cz70msk.cz.

frame-scrollup