Zpráva

Zhodnocení ekonomických výsledků a největších investic v letech 2017 – 2020

Veškeré analýzy a výsledky hodnocení potvrzují, že Moravskoslezský kraj velmi dobře hospodaří. Dokument Zhodnocení ekonomických výsledků a největších investic v letech 2017 – 2020 s úvodním slovem hejtmana kraje Ivo Vondráka a komentářem náměstků hejtmana kraje zodpovědných za jednotlivé oblasti přibližuje hospodaření kraje za poslední čtyři roky.


14. září 2020
frame-scrollup