Zpráva

Zoo Ostrava má novou expozici pro želvy

Ostravská zoologická zahrada vybudovala novou expozici pro jedny z největších suchozemských želv - želvy ostruhaté.

Moravskoslezský kraj na výstavbu poskytl 300tisícovou dotaci. Slavnostního otevření se zúčastnil i náměstek hejtmana Daniel Havlík.

Expozice sestává z venkovního výběhu a vnitřní zateplené ubikace. Výběh je ohraničen nízkou zídkou, na kterou se mohou návštěvníci posadit a pozorovat zvířata z bezprostřední blízkosti. Zázemí imituje jakousi domorodou chýši nebo naopak jeskyni (dle fantazie každého návštěvníka), která umožňuje pohled do vnitřní části expozice. Tady budou želvy pobývat za nepříznivého počasí.

Náklady na realizaci činily bezmála jeden milion korun, přičemž příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl 300 tisíc korun.

Želva ostruhatá (Centrochelys sulcata) je třetí největší suchozemskou želvou. Její původní domovinou jsou suché savany a polopouště na jižním okraji Sahary, od Senegalu na západě až po Súdán a Etiopii na východě. Vysokým teplotám a suchu je želva ostruhatá dobře přizpůsobená – vyhrabává si nory nebo u ní v některých místech převažuje noční aktivita. Na každé straně u ocasu má dva až tři silné výrůstky – jakési ostruhy. Odtud český název. Na předních nohou má rohovinné šupiny připomínající brnění, které jí pomáhají při hrabání. Hmotnost této želvy může dosahovat až 100 kg a délka krunýře bývá až 80 cm (vzácně až 100 cm). Dnes je i tento druh vzácný a ohrožený vyhubením. Původní areál rozšíření je dnes už jen ostrůvkovitý.


29. července 2016
frame-scrollup