Zpráva

Aktuální informace k volbám

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky – přehled o telefonním spojení do všech volebních místností v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad v souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018, a případné II. kolo ve dnech 12.  a 13. října 2018 sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (ust. § 10 odst. 1 písm. b. zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kontakty jsou zpracovány samostatně za jednotlivé obce v kraji a samostatně za městské obvody statutárního města Ostravy, v nichž se volby konají. Tyto seznamy jsou dle potřeby průběžně aktualizovány.

frame-scrollup