Zpráva

Činnosti odboru – kontakty na zaměstnance

Kontakty na zaměstnance podle agend

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad

Vidimace a legalizace (ověření shody listin a pravosti podpisu)

Příjmení, jméno, titul Telefon
Kopecká Gabriela, Mgr. Bc. 595 622 306
Böhmová Renáta, Bc. 595 622 538
Daubnerová Alena 595 622 102
Drobná Lydie, Ing. 595 622 168
Hejdová Zuzana, Bc. 595 622 535
Krpcová Božena, Bc. 595 622 478
Pšenicová Danuše, Bc. 595 622 193
Zemanová Pecuchová Miroslava, Mgr. 595 622 537

Státní občanství

Příjmení, jméno, titul Telefon
Kopecká Gabriela, Mgr., Bc. 595 622 306
Böhmová Renáta, Bc. 595 622 538
Hejdová Zuzana, Bc. 595 622 535
Krpcová Božena, Bc. 595 622 478
Zemanová Pecuchová Miroslava, Mgr. 595 622 537

Matriky, jméno a příjmení, ověření dokladů pro použití v zahraničí

Příjmení, jméno, titul Telefon
Kopecká Gabriela, Mgr., Bc. 595 622 306
Drobná Lydie, Ing.  595 622 168

Veřejné listiny o identifikaci

Příjmení, jméno, titul Telefon
Čerchlová Miriam, Mgr.  595 622 745
Daubnerová Alena 595 622 102
Pšenicová Danuše, Bc. 595 622 193

Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, zprostředkování kontaktu

Příjmení, jméno, titul Telefon
Kopecká Gabriela, Mgr., Bc. 595 622 306
Peterková Marie, Mgr.  595 622 536
Vargová Radomíra, Ing. 595 622 816

Přestupky

Příjmení, jméno, titul Telefon
Pleva René, Mgr. 595 622 241
Berousek Jan, Bc. 595 622 545
Havlíková Šárka, Ing. 595 622 923
Storzerová Dominika, Mgr. 595 622 945

Veřejné sbírky

Příjmení, jméno, titul Telefon
Barfusová Lenka, Ing. 595 622 131
Havlíková Šárka, Ing. 595 622 923
Storzerová Dominika, Mgr. 595 622 945

Základní registry

Příjmení, jméno, titul Telefon
Pleva René, Mgr. 595 622 241

Volba přísedících Krajského soudu Ostrava

Příjmení, jméno, titul Telefon
Havlíková Šárka, Ing. 595 622 923
Barfusová Lenka, Ing. 595 622 131

Volby

Příjmení, jméno, titul Telefon
Berousek Jan, Bc. 595 622 545
Havlíková Šárka, Ing. 595 622 923
Pleva René, Mgr. 595 622 241

Krajské referendum

Příjmení, jméno, titul Telefon
Berousek Jan, Bc. 595 622 545
Havlíková Šárka, Ing. 595 622 923
Pleva René, Mgr. 595 622 241

Shromáždění

Příjmení, jméno, titul Telefon
Berousek Jan, Bc. 595 622 545
Havlíková Šárka, Ing. 595 622 923
Pleva René, Mgr. 595 622 241
Storzerová Dominika, Mgr. 595 622 945

Svazky obcí

Příjmení, jméno, titul Telefon
Storzerová Dominika, Mgr. 595 622 945

Živnostenské podnikání

Příjmení, jméno, titul Telefon
Juchová Hana, Ing., Bc. 595 622 491
Drozdková Renata, Ing. 595 622 767
Jajkowicz Ondřej, Ing.  595 622 569
Pavlica Lubomír, Ing.  595 622 492 

Regulace reklamy

Příjmení, jméno, titul Telefon
Juchová Hana, Ing. Bc.  595 622 491
Drozdková Renáta, Ing. 595 622 767
Jajkowicz Ondřej, Ing. 595 622 569
Pavlica Lubomír, Ing.  595 622 492 

Cenová kontrola

Příjmení, jméno, titul Telefon
Juchová Hana, Ing., Bc. 595 622 491
Drozdková Renata, Ing. 595 622 767
Jajkowicz Ondřej, Ing.  595 622 569 
Pavlica Lubomír, Ing. 595 622 492

Podatelna

Příjmení, jméno, titul Telefon
Heinzová Dana 595 622 708
Kalová Renata 595 622 155
Ratajová Irena 595 622 495

Czech POINT

Příjmení jméno, titul Telefon
Čerchlová Miriam, Mgr.  595 622 745
Daubnerová Alena 595 622 102
Pšenicová Danuše, Bc. 595 622 193

Spisová služba

Příjmení jméno, titul Telefon
Hamzová Zuzana, Bc. 595 622 165
Kalová Renáta 595 622 155
frame-scrollup