Zpráva

Czech POINT

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) = síť kontaktních míst pro občany s veřejnou správou

Pracoviště Czech POINT na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje poskytuje v úředních hodinách tyto služby:

 • Autorizovaná konverze
 • Datové schránky
 • Podání dle živnostenského zákona
 • Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH
 • Vydání veřejné listiny o zprostředkované identifikaci
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpisy z veřejných rejstříků (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytování údajů třetí osobě

Všechny správní poplatky se platí na místě v hotovosti nebo pomocí platební karty.
Více o projektu Czech POINT


11.2.2015
frame-scrollup