Zpráva

Důležité kontakty a odkazy

Užitečné odkazy a kontakty na úřady

Ministerstvo vnitra
(informace o státním občanství, matrikách, jménu a příjmení, vidimaci a legalizaci, Sbírka zákonů České republiky, Sbírka mezinárodních smluv, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, atd.)

Ministerstvo spravedlnosti
(seznam soudů, seznam znalců a tlumočníků, znaleckých ústavů, Rejstřík trestů České republiky, atd.)

Ministerstvo zahraničních věcí
(informace o zastupitelských úřadech České republiky v zahraniční, informaci o cizích zastupitelských úřadech v České republice, ověřování listin vydaných nebo ověřených orgánem české republiky pro jejich použití v cizině, ověřování cizozemských listin pro jejich použití v České republice, atd.)

Portál veřejné správy
(informace o veřejné správě v České republice)

Občanství
(informace o zkoušce z jazyka českého a zkoušce z českých reálií pro účely udělování státního občanství v ČR, termíny a místa zkoušek, databanka testových úloh, přihláška, atd.)

Národní archiv

Zemský archiv v Opavě
(digitalizované matriční knihy z matričních úřadů Moravskoslezského kraje uložené u Zemského archivu v Opavě, Místopisný rejstřík obcí českého Slezska a severní Moravy, atd.)

Státní občanství v archivech
(seznam archivů, přehled uchovávaných dokumentů v archivních fondech, atd.)


23.2.2015
frame-scrollup