Zpráva

Formuláře k veřejným sbírkám

Pro žadatele o vydání osvědčení o konání veřejné sbírky

V této sekci žadatelé o konání veřejné sbírky naleznou formuláře, které jsou připraveny pro orgány veřejné správy - obce,města, městyse, městské obvody a statutární města, dále jsou to formuláře pro právnické osoby, které jsou odlišné.

Formuláře pro obce, města, městyse, městské obvody a statutární města:

frame-scrollup