Zpráva

I letos se budou udělovat ceny „Spokojený zákazník“

Až do druhé poloviny července mohou být firmy nominovány na prestižní ocenění „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje.“ Tato cena oceněným společnostem zvyšuje kredit. Spotřebitelům pak zaručuje serióznost a kvalitu služeb nebo zboží, které firma nabízí. Cenu vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů za podpory Moravskoslezského kraje.

Stejně jako v předchozích letech převzal nad oceněním záštitu hejtman kraje. „Obchodních nabídek v posledních letech stále přibývá. Mnohdy bývá obtížné se na trhu ve všech těch firmách a společnostech zorientovat. Ocenění, které má v našem kraji už sedmnáctiletou tradici, může být zákazníkům zárukou, že budou s nákupem nebo zaplacenou službou spokojení. V loňském roce získali tuto cenu například květinářství, bio farma, antikvariát, autoškola, fitcentrum nebo podlahářství, tedy obory, ve kterých je opravdu silná konkurence. Poctivé a seriózní společnosti si proto ocenění a podporu určitě zaslouží. Rozvoj podnikání je jednou z priorit kraje, a proto podporujeme i soutěž, která na kvalitní produkty či služby upozorní,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Soutěž je vypsána pro všechny obory podnikání v kraji. Vítězové získávají osvědčení, které garantuje, že společnost naplňuje požadavky dané platnými závaznými právními předpisy. Také, že bylo při vyhodnocování přihlédnuto k tomu, jaký má firma image mezi spotřebiteli i u místní podnikatelské samosprávy. Potvrzuje, že oceněná firma trvale poskytuje služby v souladu s očekáváním spotřebitele.

Ocenění se uděluje na dva roky. Hodnotící komise je sestavená při Sdružení českých spotřebitelů. Na cenu mohou firmy navrhovat nejen členové Sdružení českých spotřebitelů, ale také zástupci místních nebo podnikatelských samospráv nebo samotní spotřebitelé.

Uzávěrka pro podání přihlášek s návrhy na udělení ceny je 20. července 2018. Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu je možné najít na webových stránkách Sdružení českých spotřebitelů. Návrh na ohodnocení lze přihlásit i prostřednictvím Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje v Ostravě a Regionálního kontaktního místa zřízeného na adrese: Autoškola NEMO, Zacpalova 27, Opava.

Slavnostní předání plaket proběhne na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v listopadu 2018.

 


26. června 2018
frame-scrollup