Zpráva

Informace o veřejné sbírce pořádané Nadačním fondem Naděje na život

Informace o nekonání sbírky

Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 13. 3.2018 pod čj. MSK 42795/2018 bylo rozhodnuto o tom, že veřejnou sbírku pořádanou Nadačním fondem Naděje na život za účelem „podpora projektů pro handicapované a vážně nemocné, individuální podpora handicapovaných a vážně nemocných (úhrada péče a léčebných nákladů), kompenzační pomůcky pro 9-letou Terezii Klapetkovou trpící středně těžkou mentální retardací (Prader-Williho syndrom).“ nelze konat.
frame-scrollup