Zpráva

Seznam veřejných sbírek povolených krajským úřadem

ANIMA VIVA z.s., Opava K financování nebo spolufinancování projektů nebo jejich dílčích částí směřujících k naplnění poslání a hlavní činnosti ANIMA VIVA z.s., prostřednictvím sociálních a souvisejících služeb (…..) neurčitá
Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava Organizování vzdělávacích aktivit na podporu rodiny. neurčitá
Černobílý svět cinema café club, Ostrava Finanční podpora dětských ústavů; finanční podpora dítěte v hmotné nouzi, terminálním stádiu života, sociálním a zdravotnickém zařízení; podpora obětí násilného trestného činu. neurčitá
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží Enviromentální výchova dětí a mládeže, investice do akvakultury, modernizace a rekonstrukce Rybochovného zařízení v Pstruží a příslušenství zařízení, konání odborných seminářů. neurčitá
Čtyřlístek pro hafany, z. s., Albrechtice Budování, úprava, údržba, vybavení a provozní náklady azylu pro psy, veterinární výdaje a krmení. neurčitá
Diakonie Apoštolské církve, Český Těšín Vybavení Domácího hospice Křídla Sedlčany. neurčitá
Diecézní charita ostravsko-opavská, Ostrava Podpora činnosti a aktivit Střediska humanitární pomoci Diecézní charaty ostravsko-opavské v ČR a na Ukrajině. neurčitá
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích Rekonstrukce kostela Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích. 31.12.2019
Farní sbor Slezské církve evangelické , a.v. v Komorní Lhotce Na vzdělání a podporu osobních potřeb Alexandra Skupieně, kterému zemřela maminka na otravu metylalkoholem. neurčitá
Fotbalový klub Tísek, Tísek Získání peněžních prostředků na vybudování nového sportovního zázemí na místě vzniklém po demolici požárem zničeného původního sportovního zázemí. neurčitá
HAIMA Ostrava, z. s. Na zkvalitnění podmínek pro péči o těžce nemocné děti na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a usnadnění jejich integrace do běžného života. neurčitá
Házíme lano, Frýdek-Místek Na dobročinné projekty spolku Házíme lano v oblasti práce s dětmi ze sociálně slabých rodin, práce se zdravotně postiženými a sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatel. neurčitá
Holos, Opava Stavba Holos Centra v Opavě-Vlaštovičkách, určeného pro pomoc lidem v psychospirituální krizi a v jiných obtížných životních situacích. neurčitá
Charita Frýdek-Místek, Frýdek-Místek Shromažďování finančních prostředků na humanitární pomoc lidem v nouzi, na realizaci charitních projektů a na činnost koordinátora dobrovolníků Dobrovolnického Centra. neurčitá
Charita Jablunkov, Jablunkov Získání peněžních prostředků na podporu činnosti a služeb Charity Jablunkov v ČR. neurčitá
Charita Opava, Opava Shromažďování finančních prostředků na humanitární pomoc lidem v nouzi. neurčitá
Charita Ostrava-přímá péče, Ostrava Zajištění finančních prostředků na udržení kvality přímé péče v rámci sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi se specifickými potřebami, lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci, ohrožené děti a mládež, lidi v závěru života. neurčitá
Charita Ostrava, Ostrava Zajištění prostředků na financování investic v rámci služeb poskytovaných v Ostravě Charitou Ostrava pro seniory, lidi se zdravotním postižením, lidi bez domova, matky s dětmi v tísni, lidi v závěru života, ohrožené děti a mládež a v Krnově pro lidi s duševním onemocněním. neurčitá
I4U o.s., Český Těšín Světové Muzeum a Knihovna Bible. neurčitá
KAFIRA o. p. s., Opava Pomoc dětem od 7 let a dospělým se zrakovým postižením, jakož i jejich blízkým neurčitá
KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost, Ostrava Provoz centrálního skladu a sběrných míst, zajištění transportu darovaných kol do Afriky. neurčitá
KŘÍDLENÍ nadační fond, Ostrava Ve prospěch neziskových organizací starajících se o lidi s mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením, umírající, sociálně znevýhodněné všech věkových kategorií. neurčitá
LAUDATO SI, z. s. podpora činností (vzdělávacích a jiných) vedoucích k omezování spotřeby palmového oleje a k omezování spotřeby obalových materiálů, podpora a pomoc ohroženým ekosystémům země. neurčitá
Matice Radhošťská, Trojanovice Údržba a opravy Cyrilometodějské kaple na Radhošti, pojištění kaple, el. energie. neurčitá
Město Brušperk Humanitární účel - pro nezletilého Patrika. neurčitá
Město Hlučín Získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků pro děti se zdravotním postižením na území města Hlučína. neurčitá
Město Paskov Oprava zámku v Paskově. neurčitá
Město Třinec Obnova dřevěného kostela Božího Těla v Gutech (zničeného požárem 02. 08. 2017). neurčitá
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava Provoz Mobilního hospice Ondrášek. neurčitá
MIKASA z.s., Ostrava Zajištění finančních prostředků pro vybavení a doplňkové aktivity zapsaného spolku MIKASA jako je pořízení kompenzačních pomůcek pro klienty, vybavení Snoezelenové místnosti, bezbariérového automobilu pro přepravu klientů, realizaci pobytů klientů. neurčitá
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava Realizace unikátního programu pro cílovou skupinu ohrožených dětí - sourozenců nevyléčitelně nemocných dětí a pozůstalých dětí. neurčitá
Mobis Automotive Czech s.r.o., Nošovice Humanitární, získání finančních prostředků na peněžitou pomoc pozůstalým po obětech automobilových nehod, zejména nezletilým pozůstalým "Mobis HELP FUND". neurčitá
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Ostrava Trvalá sběrná místa-skříně. Nákup starých skříní, technická a designová úprava skříní, designový návrh, informační tabule ke skříním, převoz a instalace skříní. 14.11.2019
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Ostrava Zakládání charitativních obchodů. neurčitá
MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost, Ostrava Provoz a zakládání charitativních obchodů. neurčitá
Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, Ostrava Úhrada veterinárních výdajů zachráněných zvířat v péči Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat. neurčitá
MOST, o.p.s., Ostrava Humanitární a charitativní činnosti spojená s podporou vzdělanosti, kultury a zachování tibetských tradic v oblasti Indie, Nepálu a Číny. Podpora tibetských uprchlíků v exilu. neurčitá
Nadace přátel Centaura Záchrana týraných, nemocných, či jinak chorých zvířat (zejména koní), která se nacházejí v nevyhovujících podmínkách, případně mají být poražena. Tato zvířata budou vykupována a následně léčena. Část výtěžku sbírky bude užita v zahraničí, a to především v Polsku. K rehabilitaci zvířat mohou být využíváni prověření poskytovatelé veterinární péče a souvisejících specializovaných služeb sídlící v Polsku.
neurčitá
Nadační fond Betlém nenarozeným Získání finančních prostředků na činnost Nadačního fondu Betlém nenarozeným a na spolufinancování investičních, provozních a mzdových nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, které poskytuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. neurčitá
Nadační fond Pavla Novotného

1. Zajištění kvalitní následné péče pro onkologické pacienty, zlepšení dostupnosti a četnosti poskytovaných lázeňských léčeb nebo jiných rehabilitačních pobytů pro onkologické pacienty.

2. Pořádání preventivních akcí zaměřených na osvětu onkologických onemocnění urologického charakteru, především pak na včasné lékařské prohlídky dětí, žen a mužů u poskytovatelů zdravotní péče v České republice.

3. Pořádání pravidelných setkání, odborných seminářů, vzdělávacích, kulturních, společenských nebo sportovních akcí pro členy Klubu přátel NF Pavla Novotného a dalších zájemců z řad laické či odborné veřejnosti.

4. Zlepšení vybavení nebo zajištění nových zdravotnických zařízení u poskytovatelů onkologického vyšetření, léčby a další zdravotní péče v České republice, především pak v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

5. Provádění osvěty za účelem zlepšení nemocniční, ambulantní a následné lékařské péče pro děti a dorost.

6. Podpora denních stacionářů, terapeutických dílen, hospiců a obdobných zdravotních či sociálních zařízení, které jsou zřízeny za účelem poskytování sociální a zdravotní péče nemocným dětem, dorostu a dospělým (především pak onkologickým pacientům a postiženým dětem).

neurčitá
Nadační Fond Podejte Ruku Dětem, Ostrava Zkvalitnění péče a prostředí v dětských domovech. neurčitá
Náš Rychvald, z. s. Pomoc obětem požáru domu č. p. 1974 v Rychvaldu. 31.12.2018
Neposedné tlapky, z.s. Ostrava Dofinancování koupě pozemku, dobudování azylu pro zvířata, veterinární výdaje a krmení pro opuštěná zvířata. neurčitá
Občanské sdružení Bez mámy, Nošovice Organizace a realizace rozvojových projektů v Tanzánii ve spolupráci s Without Mother Organization - provoz a rozvoj Centra pro sirotky, podpora vzdělávacích zařízení a pomoc sociálně znevýhodněným lidem. neurčitá
Občanské sdružení Bílá holubice, Ostrava Nana podporu vzniku divadelně-tanečních projektů s handicapovanými tanečníky. neurčitá
Občanské sdružení CHEWAL, Bystřice Odměny terapeutům a vodičům koní, kteří pracují s handicapovanými klienty, hiporehabilitační pomůcky a materiál zajišťující welfare a výcvik hiporehabilitačních koní. neurčitá
Občanské sdružení - Služovice a Vrbka (z.s.), Služovice

1. v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve Služovicích, čp. 192: nové vytápění interiéru, oprava střechy, rekonstrukce podlahy, nové osvětlení, rekonstrukce fasády, rekonstrukce veřejného prostranství u kaple, rekonstrukce oken a dveří, rekonstrukce střechy, dovybavení interiéru.

2. v kapli Sv. Jana Křtitele ve Služovicích čp. 208: nové vytápení interiéru, rekonstrukce lavic, dovybavení interiéru. 3. v kapli Panny Marie ve Vrbce, bez čp.: rekonstrukce veřejného prostranství včetně oplocení a venkovního kříže, rekonstrukce oken a dveří, rekonstrukce oltáře v kapli.

neurčitá
Obec Bolatice Příspěvek na léčbu (opakovaně) zdravotně postiženého dítěte z Bolatic. neurčitá
Obec Luboměř Na opravy kostela v Luboměři. neurčitá
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, Ostrava Financování ozdravných pobytů pro nemocné děti a seniory, na činnost senior centra a senior dopravu, na výuku a soutěže PP mládeže, na pomoc sociálně slabých občanů a provoz ošacovacího střediska, pro nábor a oceňování dárců krve, výuku a přípravu humanitární jednotky ČČK Ostrava. neurčitá
Podané ruce z.s., Frýdek-Místek Úhrada osobních nákladů - mzda koordinátora canisterapie HPP, DPP zkušební komise a přednášejících v rámci odborných konferencí, seminářů a workshopů. neurčitá
Podané ruce - osobní asistence, Frýdek-Místek Úhrada osobních nákladů osobních asistentek vykonávajících sociální službu osobní asistence. neurčitá
Purpura, o. s., Měrkovice Založení putovní kavárny "Kafé Galaxie" a vytvoření artbrutové galerie. neurčitá
Příroda kolem nás, o. p. s., Studénka K úhradě nákladů spojených s rozšířením služeb a se zkvalitněním zázemí střediska ekologické výhovy Jarošův statek ve Studénce, které slouží pro aktivní odpočinek, volnočasové aktivity a vzdělávání se zaměřením na přímý kontakt dětí se zvířaty, poznávání a ochranu přírody, ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Areál slouží dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným lidem. neurčitá

Re-Dym Group s.r.o.

Úhrada léčby, rehabilitační péče, kompenzačních a jiných léčebných pomůcek, asistenčních a pečovatelských služeb, finanční pomoc postiženým a vážně nemocným dětem a jejich rodinám. 31.12.2018
ROTARY CLUB OSTRAVA CITY, z. s.

Příspěvek na doléčení a rehabilitaci, pomoc rodině postižené rodinnou tragédií (zemřelá osoba byla členkou ROTARY KLUBU OSTRAVA CITY, z. s.)

neurčitá
Rotary Club Ostrava International o. s., Ostrava Finanční podpora Nadace umělá ledvina pro děti. neurčitá
Římskokatolická farnost Bolatice Renovace fresek v kostele sv. Stanislava v Bolaticích. 31.12.2019
Římskokatolická farnost Fulnek, Fulnek Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku s části areálu kláštera. 31.10.2020
Římskokatolická farnost Kujavy, Kujavy Oprava střechy kostela sv. Michala - Kujavy. neurčitá
Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné Oprava Farního kostela svatého Jindřicha, kaplí Křížové cesty a soch podél cesty ke kostelu. neurčitá
Římskokatolická farnost Rybí, Rybí Oprava a údržba kostela Nalezení svatého Kříže v Rybí. neurčitá
Římskokatolická farnost Slavkov u Opavy, Slavkov Oprava střechy kostela sv. Anny ve Slavkově u Opavy, fasády kostela a oplocení. neurčitá
Římskokatolická farnost Spálov, Spálov Sanace vlhkosti v kostele sv. Jakuba a obnova vnitřního interiéru v kostele sv. Jakuba - pořízení nových lavic. neurčitá
Římskokatolická farnost Štramberk, Štramberk Oprava budovy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku, včetně interiéru. neurčitá
Římskokatolická farnost Véska, Spálov Celková oprava kostela Nejsvětější Trojice. neurčitá
Římskokatolická farnost Vrbno pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem Na opravu kostela svatého Archanděla Michaela ve Vrbně od Pradědem. neurčitá
Save-Elephants, z.s., Třinec Ochrana zvířat a přírody v Africe. Mapování a boj proti obchodování se slonovinou (projekt Detekčních psů vyhledávajících slonovinu, projekt Voda pro slony, projekt Kouzelný obojek s GPS navigací na ochranu slonů, projekt Včelí bariéry chránící políčka zemědělců, projekt Terénní vybavení zabezpečující dostatečné materiální zajištění pro strážce slonů). neurčitá
Samostatný dětský oddíl Brontosauři, Ostrava Nákup-stavební materiál a práce potřebné k rekonstrukcím budov ve středisku Dvoreček pro KLUB Pěstoun; vybavení a zařízení prostor Klubu a bytu na půl cesty; provoz KLUBU Pěstoun a bytu na půl cesty. neurčitá
Slezská diakonie, Český Těšín Podpora projektu Škola základ života, který Slezská diakonie organizuje společně s partnerskou organizací v Indii: Jesus Mercy Home Association Motherland Missionary Movement (dále JMHA). Chceme společně s našimi podporovateli a občany České republiky podpořit činnost JMHA v péči o děti v oblasti Sangitapatti, konkrétně dětský domov a denní/odpolední péči o děti. Prostřednictvím tohoto projektu chceme podpořit stabilitu zázemí pro děti z dětského domova i chudých rodin, zlepšit jejich přípravu do školy a zvýšit tak jejich šanci dokončit základní školu, získat dále kvalifikaci a tak lepší start do života. Prostředky z veřejné sbírky budou sloužit pro podporu projektu dětského domova a odpolední péče o děti v oblasti Sangitapatti, a to zejména na nákup vybavení pro péči o děti, školních potřeb, potravin, oděvů, nutné opravy a zajištění pečovatelů. Celá vybraná částka bude převedena na účet organizace JMHA. neurčitá
Společenské centrum Věžička Rybí z. s., Rybí Rekonstrukce budovy čp. 102 "Věžička" - dominanty obce Rybí. 31.1.2018
Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, Ostrava Opravy interiéru i exteriéru hrušovského kostela (vitrážová okna, vstupní portál včetně vchodových dveřeí, lavice). neurčitá
Spolek FREE WILL Podpora znevýhodněných skupin občanů České republiky, konkrétně lidí se zdravotním postižením, lidí s těžkým onemocněním, lidí sociálně slabých (s měsíčním příjmem menším než činí 40 % hrubé mzdy), dětí z dětských domovů (po dobu studia max. do 26 let věku), senioři (dosažený věk 65 a více). Podpora pro takto znevýhodněné osoby bude realizována prostřednictvím projektů spolku FREE WILL. neurčitá
Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku Shromažďování finančních prostředků na znovuotevření a provoz Faunaparku ve Frýdku-Místku. Budování, rekonstrukce, úprava, údržba, vybavení, provozní náklady, veterinární výdaje, krmení a náklady na akce pro veřejnost konané ve Faunaparku. neurčitá
Spolek svatá Barbora, Karviná Sbírka je určena pro rodiny pozůstalých, jejichž živitel zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo jiné poruchy zdraví při výkonu důlní činnosti. neurčitá
Statutární město Ostrava, Ostrava Spolufinancování útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích (nákup potřebného materiálu pro umístěné psy). neurčitá
Team LightBike,  z. s., Horní Bludovice Na kompenzační pomůcky pro postižené děti. neurčitá
TRISIA, a.s., Třinec Nákup vstupenek dětem se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich doprovodu na muzikál Sněhurka na ledě v rámci Ledové tour po celé České republice. 31.1.2019
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava Sbírka je konána za humanitárním a charitativním účelem (za účelem shromaždování finančních prostředků na zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v Zoologické zahradě Ostrava, příspěvkové organizaci). neurčitá
ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost, Ostrava Zřízení a provoz denního stacionáře pro lidi s handicapem. neurčitá
frame-scrollup