Zpráva

Telefonní seznam pro nové volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí Krasov, Rudná pod Pradědem, Petrovice a Slezské Pavlovice – přehled o telefonním spojení do volebních místností

Krajský úřad v souvislosti s přípravou nových voleb do zastupitelstev obcí Krasov, Rudná pod Pradědem, které proběhnou dne 16. března 2019, a do zastupitelstev obcí Petrovice a Slezské Pavlovice, které proběhnou dne 30. března 2019 přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (ust. § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Kontakty jsou uvedeny v telefonním seznamu obcí, v nichž se volby konají. Tyto seznamy jsou dle potřeby průběžně aktualizovány.

V Ostravě dne 11. března 2019

frame-scrollup