Zpráva

Volby

Obecné volební informace

1. právní předpisy upravující volby

 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, v platném znění
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, v platném znění

2. právní předpisy upravující financování voleb

 • Směrnice Ministerstva financí č. j. MF-62 970/2013/12-1204 ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb

3. kontaktní adresy na důležité volební orgány

4. kontaktní osoby krajského úřadu pro volby

Bc. Jan Berousek, tel.: 595 622 545, mobil: 724 179 905, e-mail: jan.berousek@msk.cz
Ing. Šárka Havlíková, tel.: 595 622 923, e-mail: sarka.havlikova@msk.cz
Mgr. René Pleva, tel.: 595 622 241, e-mail: rene.pleva@msk.cz
Bc. Šárka Pavlíčková, tel.: 595 622 558, e-mail: sarka.pavlickova@msk.cz - kontaktní osoba pro otázky spojené s financováním voleb

5. financování voleb

6. aktuální informace

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 169 ze dne 9. dubna 2020 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů, které se budou konat v pátek 2. října a sobotu 3. října 2020.


20.4.2020
frame-scrollup