Zpráva

Volby do Evropského Parlamentu – přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v Moravskoslezském kraji

Krajský úřad v souvislosti s přípravou voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 24. a 25. května 2019, sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kontakty jsou zpracovány samostatně za jednotlivé obce v kraji a samostatně za městské obvody statutárního města Ostravy. Tyto seznamy jsou dle potřeby průběžně aktualizovány.

Pro potřeby voličů, okrskových volebních komisí, pro magistráty, městské a obecní úřady, úřady městysů a úřady městských obvodů službu k zodpovězení jejich dotazů k provedení voleb v kraji, k řešení případných stížností na organizačně technické zabezpečení voleb, po té co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu, krajský úřad zabezpečuje telefonický informační servis.

Tato služba bude poskytována v době konání voleb až do ukončení sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi v kraji na tel. č. 599 622 545 nebo 724 179 905 (Bc. Janem Berouskem).

frame-scrollup