Zpráva

Zveřejnění seznamu veřejných sbírek povolených krajským úřadem

Krajský úřad v rámci zkvalitnění informovanosti veřejnosti vystavil na svých webových stránkách aktuální přehled veřejných sbírek pořádaných právnickými osobami se sídlem v Moravskoslezském kraji. Zveřejněný přehled má usnadnit orientaci přispěvatelů při volbě konkrétní veřejné sbírky.

Povolené veřejné sbírky lze nalézt v seznamu veřejných sbírek nebo v sekci Veřejné sbírky.

frame-scrollup