Zpráva

Volební období 2000–2004 - výstupy z jednání rady kraje

Usnesení rady kraje přijatá ve volebním období 2000–2004 jsou k dispozici na odboru právním a organizačním krajského úřadu. Kontaktní zaměstnanci p. Radka Bartmanová, tel. č. 595 622 235, radka.bartmanova@msk.cz, p. Renata Dračková, tel. č. 595 622 209, renata.drackova@msk.cz, sídlo úřadu: 28. října 117, Ostrava.

frame-scrollup