Zpráva

Dokumenty k výběrovému řízení ke stažení

Dokumenty pro vedoucí pozice

Pro jmenování vedoucího úřadu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zákon č. 451/1991 Sb., §4 odst. 1. a 3.) a to doložení osvědčení vydaného federálním ministerstvem vnitra a čestným prohlášením.

Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

frame-scrollup