Zpráva

Jak probíhá výběrové řízení

Výběrová řízení na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje pro úřednické pozice (výkon samostatné působnosti a přenesené působnosti) je v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, včetně prováděcích předpisů a souvisejících předpisů. Pracovní pozice neúřednické jsou obsazovány v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Po uplynutí termínu pro zasílání přihlášek do výběrového řízení probíhá zpracování všech došlých dokumentů, případně motivačních dopisů. Výběrová komise posoudí, zda odpovídáte hledanému profilu uchazeče a splňujete kritéria uvedená v oznámení. V rámci výběrového řízení nám jde především o posouzení schopností a předpokladů pro práci, ale zároveň vám chceme umožnit, abyste se dozvěděli co nejvíce o naší organizaci i o své případné roli v ní.

1. Vyhlášení výběrového řízení

Oznámení je uveřejněno na úřední desce a webových stránkách krajského úřadu, dle potřeby na personálních serverech, oznámením na VŠ či oznámením v rámci studentských či profesních asociací nebo organizacím pro osoby zdravotně znevýhodněné.

2. Seznámení s přihlášenými uchazeči

Výběrová komise se seznámí se všemi podklady od uchazečů, kteří zaslali přihlášku a projevili tak zájem pracovat na dané pozici. Zároveň rozhodne o dalším průběhu výběrového řízení.

Výběrové řízení může obsahovat:

  • Strukturovaný pohovor zaměřený na ověření odborných znalostí a požadovaných kompetencí – jedná se o nejčastější metodou výběru, kdy uchazeči odpovídají na dotazy výběrové komise a samozřejmě mají rovněž možnost se na cokoliv dotázat
  • Každá pracovní pozice má jistou náročnost, a proto od uchazeče zjišťujeme, zda jeho schopnosti splňují naše požadavky. Součástí mohou být testy, které se vypracovávají buď on-line, nebo přímo v den rozhovorů
  • Případové studie
  • Psychodiagnostika

3. Výsledek výběrového řízení

Všichni uchazeči po skončení výběrového řízení dostanou písemné vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V průběhu výběrového řízení informujeme o termínech pohovorů, případného testování ty uchazeče, které stanoví výběrová komise. Pokud jste neobdrželi žádnou informaci, výběrové řízení stále probíhá.

Uchazeči, který nejlépe vyhověl našim potřebám a požadavkům, telefonicky nabídneme možnost uzavření pracovního poměru.

frame-scrollup