Zpráva

Podpora rodiny

Pro děti našich zaměstnanců jsme zřídili mateřskou školu, která je detašovaným pracovištěm speciální mateřské školy, jíž je zřizovatelem Moravskoslezský kraj.

Provoz školky byl zahájen v září 2016 a je celoroční. Otevírací doba je od 6:30 do 17:30. Přijímáme děti našich zaměstnanců od 2 let do začátku školní docházky. K dispozici je jedna třída s kapacitou 24 dětí. V tuto chvíli máme ve školce 24 dětí. Pedagogický sbor tvoří 3 pedagogičtí pracovníci a z toho je jeden pan učitel a dvě paní učitelky.

Pro starší děti našich zaměstnanců organizujeme příměstské tábory. V minulých dvou letech jsme využili možnosti financování táborů z Operačního programu Zaměstnanost a zorganizovali 16 turnusů příměstských táborů. V letošním roce připravujeme 4 letní turnusy. Tábory jsou realizovány 5 dní v týdnu (pondělí – pátek) od 6:30 do 17:00.

Týdenní program vždy zahrnuje celodenní mimoostravský výlet, exkurzi, návštěvu historické nebo kulturní památky, pohybové, sportovní a výtvarné aktivity a hry. Každého turnusu se může účastnit až 20 dětí. Z proběhlých turnusů máme jednoznačně pozitivní ohlasy nejen od dětí, ale především od rodičů, kteří ocenili možnost využít příměstský tábor.

frame-scrollup