Zpráva

Pružná pracovní doba s možností úpravy

Pro většinu pracovních pozic nabízíme:

  • pružnou pracovní dobu, která je složená ze základní pracovní doby, kdy zaměstnanci musí být na svém pracovišti, a volitelné pracovní doby, kdy si zaměstnanci sami určí délku s ohledem na jejich pracovní činnost a na fond pracovní doby
  • možnost úpravy pracovní doby (např. v případě péče o rodinné příslušníky či osobu blízkou)
  • kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, vycházíme vstříc zaměstnancům v případě, že to umožňuje činnost na dané pracovní pozici
  • Home Office – na vybraných pracovních pozicích umožňujeme našim zaměstnancům možnost práce z domu
Základní část pracovní doby
  pevná (povinná) část
pondělí 9:00 – 17:00
úterý 9:00 – 14:30
středa 9:00 – 17:00
čtvrtek 9:00 – 14:30
pátek 9:00 – 13:00
Volitelná část pracovní doby
  volitelný začátek volitelný konec
pondělí 6:30 – 9:00 17:00 – 18:30
úterý 6:30 – 9:00 14:30 – 18:30
středa 6:30 – 9:00 17:00 – 18:30
čtvrtek 6:30 – 9:00 14:30 – 18:30
pátek 6:30 – 9:00 13:00 – 18:30

Krajský úřad Moravskoslezského kraje poskytuje svým zaměstnancům 5 týdnů dovolené, rovněž poskytuje pracovní volno s náhradou platu ve výši průměrného výdělku ze zdravotních nebo sociálních důvodů v rozsahu 3 dnů v kalendářním roce. Sociálními důvody se rozumí jiné vážné důvody na straně zaměstnance, zejména zařízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které nelze vyřídit mimo pracovní dobu.

frame-scrollup