Zpráva

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co dostanete:

  • výpis z bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), doporučujeme platný řidičský průkaz

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

Cizincům může být vydán výpis, pouze pokud mají přidělené rodné číslo.
Zmocněnec musí předložit úředně ověřenou plnou moc žadatele.

frame-scrollup