Zpráva

Výpis z katastru nemovitostí

Co dostanete:

  • výpis listu vlastnictví

Co potřebujete:

  • katastrální území a číslo listu vlastnictví

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč/1. stránka, 50 Kč/další stránky

frame-scrollup