Zpráva

Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:

  • výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Kolik to bude stát na místě: 100 Kč v hotovosti za výpis.

Zmocněnec musí předložit úředně ověřenou plnou moc žadatele (Vzor plné moci - formát PDF).
Výpis lze vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.

frame-scrollup