Zpráva

Zástupce regionálního svazu Porúří v Moravskoslezském kraji

Nejen o možnostech další spolupráce, ale také o obnovení partnerství se spolkovou zemí Severní Porýní Vestfálsko (Německo) se diskutovalo během jednodenní návštěvy pana Michaela Schwarze-Rodriana, zástupce Regionálního svazu Porúří (RVR), v Moravskoslezském kraji.

Tento regionální svaz, jež je součástí zmíněné spolkové republiky, sídlí v Essenu a sdružuje 11 nezávislých měst a 4 metropolitních okresů s přibližně 5,2 mil. obyvateli. Dialog ohledně možné spolupráce s Porúřím byl započat v dubnu letošního roku, kdy se tam uskutečnila návštěva delegace z Moravskoslezského kraje vedená ředitelem krajského úřadu Tomášem Kotyzou, která navštívila úspěšné příklady brownfieldů a rovněž výzkumná a inovační centra, jež jsou nositelem Smart technologií.

Během své návštěvy ve čtvrtek 6. srpna 2015 měl pan Schwarze-Rodrian příležitost navštívit Důl Jeremenko, Dolní oblast Vítkovic, vytipované brownfieldy (plochy pro investory) a rovněž Hornické muzeum na Landeku. Měl tak možnost zhodnotit potenciál budoucí spolupráce a společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje Miroslavem Novákem nastavit další směřování. Moravskoslezský kraj měl v minulosti se spolkovou zemí Severní Porýní - Vestfálsko podepsanou Dohodu o spolupráci, která však v průběhu minulých let nebyla věcně naplňována. Vzhledem k paralelám, které oba naše regiony sdílejí, je otázka obnovení partnerství více než žádoucí. Oblast Porúří, u které zaznamenáváme podobné demografické a socioekonomické problémy jako má náš kraj a která stále prochází, z našeho pohledu, úspěšnou restrukturalizací, pro nás představuje vhodného partnera, neboť se nám naskýtá příležitost získat dobrou praxi a načerpat zkušenosti nejen z problematiky restrukturalizace, ale i z oblasti zelených technologií a z environmentálního hlediska. Vzájemná spolupráce by mohla probíhat na základě konkrétních projektů, které by se v budoucnu mohly realizovat v rámci operačních programů financovaných z Evropské unie. Obrovský potenciál lze vidět mimo jiné také při spolupráci expertů, zejména v oblastech vědy a výzkumu, energetiky, Smart Cities and Communities a rozvoje dopravní infrastruktury.

frame-scrollup