Zpráva

Akutní lůžková péče se z nemocnice v Orlové přesune do Karviné-Ráje a Havířova

Akutní lůžková péče se z orlovské nemocnice přesune na pracoviště v Karviné-Ráji a do Nemocnice s poliklinikou Havířov. Ve středu 13. března 2019 o tom rozhodli krajští zastupitelé. Stěhování a změny v systému akutní péče nenastanou okamžitě, ale uskuteční se postupně, v průběhu následujících dvou let.

Zároveň se změní současný model řízení těchto nemocnic - personální unie bude zrušena a havířovská nemocnice bude mít nový samostatný řídící management.

Na těchto tzv. optimalizačních změnách v orlovské nemocnici se shodla také loni zřízená odborná pracovní skupina, zajedno jsou i členové Výboru zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva.

„Ve hře bylo nejdříve 6 variant, které sestavil management nemocnice - od možnosti optimalizace nastíněné před necelým rokem, to znamená přesun akutních lůžek z Orlové do Karviné, až po ponechání současného stavu. Tyto návrhy posuzovala odborná pracovní skupina, vše v kontextu ochoty zdravotníků změnit působiště. Varianty vyhodnotil i Výbor zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva a krajští radní, kteří tři z nich předložili krajským zastupitelům. Ti dnes vybrali variantu A, což znamená, že by se akutní péče orlovské nemocnice měla přesunout na pracoviště v Karviné-Ráji a do Nemocnice s poliklinikou Havířov,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Zdůraznil, že rozhodnutí zastupitelů neznamená zrušení orlovské nemocnice, jak se mnozí lidé obávají, ale jde o systémové změny.

Lidé se bojí naprosto zbytečně, že chceme orlovskou nemocnici zavřít. S ničím takovým optimalizační změny v orlovské nemocnici nikdy nepočítaly a nepočítají. Nemocnice v Orlové sice projde změnami, které se budou týkat pouze lůžkových oddělení, ale zavírat se rozhodně nebude. Lékaři a zdravotnický personál o pacienty budou pečovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Lidé se nemusí strachovat ani v případě, kdy se během vyšetření v jakékoliv ambulanci orlovské nemocnice ukáže, že je nutná hospitalizace. Nemocní budou stabilizováni a převezeni sanitkou. Zdarma, bezpečně a rychle. A hlavně – změny nenastanou hned, ale po důkladné přípravě v průběhu několika let,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Dodal, že kraj a vedení nemocnice udělá všechno pro to, aby se změny co nejméně negativně dotkly také zaměstnanců. „Stojíme o všechny naše zaměstnance. Nikdo z nich nepřijde o práci. Znovu budeme se všemi zaměstnanci orlovské nemocnice jednat. Ponecháme pak na jejich svobodném rozhodnutí volbu a výběr jedné z těchto nemocnic pro jejich další pracovní působení,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer s tím, že hlavním důvodem plánovaných změn je zvýšit kvalitu a dostupnost zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. A zároveň uspokojit dlouhodobou poptávku po místech pro dlouhodobě nemocné a seniory.

Lůžková část v nemocnici v Orlové zůstane zachována, dokonce se její kapacita navýší. Jen se ze svého akutního zaměření změní na následnou péči, která je díky stárnoucí populaci velmi potřebná. Spousta akutních lůžek v krajských nemocnicích je nevytížená. Naopak chybí místa pro dlouhodobě nemocné,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Gebauer.

V celé republice chybí sestřičky i lékaři. Ti, kteří v nemocnicích pracují, jsou pak přepracovaní a unavení. Nemocnice se přitom potýkají s problémy v hospodaření, na některých odděleních jsou nevyužitá lůžka, na jiných chybí. Na Karvinsku také klesl počet obyvatel, zároveň se výrazně zvýšil jejich věkový průměr,“ dodal náměstek hejtmana Martin Gebauer. Upozornil, že díky navrhovaným změnám se také zlepší ekonomická situace nemocnice a budou tak možné větší investice do moderního přístrojového vybavení. „V regionu je hodně nemocnic a málo zdravotnického personálu. Žádný kraj nemá 17 nemocnic jako náš a tak blízko vedle sebe. Je nutná restrukturalizace, ne každá nemocnice může dělat všechno,“ konstatoval náměstek hejtmana Martin Gebauer.


Krajští zastupitelé vybírali ze tří variant dalšího možného směřování nemocnice v Orlové:

  • Varianta A - převod akutní lůžkové péče z pracoviště v Orlové na pracoviště Karviná-Ráj (včetně ortopedie) a Nemocnice s poliklinikou Havířov. (Původní optimalizační návrh, tedy přesun lůžkových oddělení ortopedie, interny i chirurgie. Zachování a rozšíření následné a ambulantní péče v Orlové.)
  • Varianta B - převod akutní lůžkové péče z pracoviště Orlová na pracoviště Karviná-Ráj a vytvoření jednooborového pracoviště - ortopedie v Orlové. (Kompromisní návrh spočívající v tom, že by se orlovské pracoviště specializovalo na ortopedii. V Orlové by tedy zůstalo celé ortopedické oddělení, lůžková rehabilitace a nezbytný počet interních a chirurgických lékařů.)
  • Varianta C - ponechání stávajícího stavu.

13. března 2019
frame-scrollup