Zpráva

Bílovecká nemocnice otevřela unikátní oddělení následné péče

Vyšší standard a kvalita péče o dlouhodobě nemocné je hlavním cílem rekonstrukce a modernizace oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici.

To bylo slavnostně otevřeno v pondělí 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice a Moravskoslezského kraje.

Investiční akce byla realizována v rámci projektu „Modernizace prostor pro zkvalitnění péče o dlouhodobě nemocné v Bílovecké nemocnici". Investiční akci stavebně zajišťovala firma BDSTAV Morava s.r.o., na celkových nákladech 53,6 milionu korun se z 85 procent
podílely švýcarské fondy a z 15 procent nemocnice za podpory Moravskoslezského kraje.

„V Bílovecké nemocnici vzniklo pracoviště, které Moravskoslezský kraj velmi potřebuje. Pacientů, kteří už nevyžadují akutní zdravotní péči, ale je nutné, aby se pod odborným dohledem doléčili a rehabilitovali, přibývá. Jde o nemocné po infekcích, srdečním selhání, mrtvicích, po traumatech…Většinou o seniory, kteří se s následky těchto onemocnění mnohem hůře vyrovnávají, potřebují delší čas k uzdravení a vyžadují specifický přístup. Tady se jim dostane komplexní péče na vysoké úrovni,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. Pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením a pro pohodlí klientů bude sloužit také 50 speciálních polohovacích křesel. Oddělení disponuje osmdesáti zcela novými elektricky polohovatelnými lůžky. Kompletní modernizací prošlo také přístrojové vybavení včetně EKG, tužkových dopplerů atd.

„Velkou výhodou pracoviště je, že lůžková část oddělení následné péče je soustředěna do dvou pater nad sebou v jedné budově společně s rehabilitací. Díky tomu je možné lépe diferencovat péči podle diagnóz. Také nadstandardní vybavení bezbariérových pokojů, elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi, kyslík a moderní signalizační zařízení ve všech pokojích, kolejnicový systém pro transport pacientů, moderní přístrojové vybavení ulehčí nejen práci personálu, ale hlavně zpříjemní pobyt pacientům v nemocnici. To vše pozitivně ovlivňuje průběh léčky, umožní to pacientům dostat se rychleji zpátky do formy,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer. Dodal, že v rámci projektu si mohl zdravotnický personál také zvýšit a rozšířit kvalifikaci. Mimo jiné to znamená, že při péči o pacienty budou moci používat nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

„Vysoký standard péče o dlouhodobě nemocné pacienty zajistí také nově vybudovaná zimní zahrada s krásným výhledem na horizont Bílovce a okolí, která umožní pacientům trvale upoutaným na lůžko užívat tento prostor, jenž je určený nejen pro setkání rodin s pacienty, ale také pro přednášky a jiné vhodné dobrovolnické činnosti. Mohou zde probíhat také výstavy či oblíbené koncerty dětí z mateřských škol,“ doplňuje vybavenost oddělení ředitel Zdeněk Horák.

Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice je teprve druhým pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském kraji, které získalo certifikát pro práci v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace podporuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat podle toho, ve které fázi se pacient právě nachází a přináší velké úspěchy u pacientů po cévních mozkových příhodách, pacientů ve vigilním kómatu, ale i u pacientů trpících těžkou demencí. Dochází u nich ke zlepšení zdravotního stavu a rychlejší adaptaci na nemocniční prostředí.


3. dubna 2017
frame-scrollup