Zpráva

Centrum telemedicínských služeb začalo fungovat ve Fakultní nemocnici Ostrava

Pacienti, kteří jsou zapojeni do projektu telemedicíny a se svým ošetřujícím lékařem jsou v kontaktu pomocí moderních mobilních technologií, najdou odbornou technickou pomoc a podporu v nově vzniklém Centru telemedicínských služeb. Je umístěno v prostoru respiria FN Ostrava, v Pavilonu L. Na jeho vzniku se vedle FN Ostrava spolupodílel Ústav vývoje a klinických aplikací (ÚVKA) a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Projekt podpořil také Moravskoslezský kraj.

„Podle trendů nejmodernější medicíny by měli chroničtí pacienti trávit v nemocnici jen nejnutnější čas a další léčba už má probíhat ideálně v domácím prostředí, ale pod kontrolou ošetřujícího lékaře, “ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava a dodal, že otevření centra tuto cestu jednoznačně podpoří.

„Spánková apnoe postihuje 3 až 7 procent dospělých a má řadu komplikací, včetně kardiovaskulárních chorob, zhoršení diabetu a dalších. Léčba  této poruchy dýchání  je založena na použití přetlaku přes masku v době spánku. Léčebné přístroje je možné telemetricky kontrolovat a upravovat jejich nastavení,“  uvádí MUDr. Vilém Novák z Centra pro poruchy spánku a bdění při FN Ostrava.

 „Sestra si stahuje data z přístroje na dálku, pan doktor mi přístroj seřizuje na dálku, sem do nemocnice jezdím minimálně. Pro mě je to určitě velký přínos,“ popisuje svůj současný kontakt Zdeněk Socha, jeden z pacientů doktora Nováka.

A podobně přednosti telemedicíny popisuje dlouholetá hematoonkologická pacientka Lenka Janková. „Každý den si musím měřit tlak a teplotu, a pokud mám zvýšenou teplotu, volají mi a upřesňují důvody horečky,“ přiblížila svůj kontakt s hematoonkology. 

Podle MUDr. Terezy Popkové z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava, která je do projektu zapojena, má tak lékař nepřetržitý a dokonalý přehled o aktuálním stavu svého chronicky nemocného pacienta a v případě jeho zhoršení může okamžitě reagovat, nasadit patřičnou léčbu, případně pacienta hospitalizovat. „Od začátku projektu se nám díky dennímu monitorování chronických pacientů podařilo včas zachytit nastupující sepsi u tří nemocných a okamžitou hospitalizací a zahájenou léčbou jsme zabránili dalším, život ohrožujícím komplikacím“, dodala doktorka Popková.

Vznik nového pracoviště podpořil i Moravskoslezský kraj, který je v České republice v elektronizaci zdravotnictví lídrem a využití telemedicíny se věnuje už přes tři roky. „Telemedicína je zásadní směr, kterým se bude péče o pacienty do budoucna vyvíjet. Pilotní projekt telemedicíny Moravskoslezský kraj podpořil už v roce 2017 v rámci soutěže chytrých řešení a jsem rád, že jsme v této oblasti získali významné partnery. Ostravská fakultní nemocnice vytvořila pro další rozvoj telemedicíny v regionu skvělé podmínky, takže věřím, že i do budoucna bude platit, že je náš kraj ve využití moderních technologií při elektronizaci zdravotnictví jedinečný. Plánujeme telemedicínu nadále intenzivně podporovat, připravujeme Telemed-pointy, které chceme v tomto roce otestovat v odlehlejších oblastech kraje, tedy tam, kde se potýkáme s otázkou dostupnosti zdravotní péče,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Po technické stránce bude provoz zajišťovat ÚVKA.  Šest odborně proškolených biomediků a zdravotních sester bude novým pacientům předávat potřebné technologie a následně radit v případě technických potíží, a to i na bezplatné telefonní lince 800 500 408.

Jsem přesvědčený, že otevření centra posune tři roky trvající spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava na další úroveň a jak pacientům, tak lékařům nabídne další možnosti využití vzdálené diagnostiky. Zapojení budoucích lékařů a jejich konfrontace s moderním přístupem k diagnostice a prevenci je dalším benefitem rozvoje telemedicíny v ČR,“ řekl Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel ÚVKA.

„Spolupráce s Centrem telemedicínských služeb bude směřovat k moderním metodám výuky tak, aby naši studenti poznali nové technologie z hlediska telemedicínských dovedností, monitorování pacienta, sledování různých typů onemocnění. Centrum bude výukovým pracovištěm pro studenty vyšších ročníků, kteří se už v rámci výuky klinických oborů věnují problematice srdečních arytmií, kardiovaskulárních postižení, poruchám metabolismu a podobně“ nastínil využití pracoviště doc. MUDr.Václav Procházka, Ph.D.,MBA, pověřený zastupováním funkce děkana Lékařské fakulty OU.

Spolupráci jednotlivých subjektů a příkladné naplňování vládní strategie podporuje i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, otevření Centra podpořil svou osobní účastí. „Díky novému Centru telemedicínských služeb ve Fakultní nemocnici Ostrava jsme v elektronizaci zdravotnictví zase o krok dále. Telemedicína umožňuje kontinuálně sledovat stav pacienta, a to i když není fyzicky přítomen u lékaře, což jednoznačně vede ke zkvalitnění péče, zejména o chronicky nemocné pacienty a také o pacienty, kteří bydlí daleko od specializovaného centra. Jsem přesvědčen, že telemedicína je budoucnost zdravotnictví a ministerstvo její rozvoj velice podporuje. Našim cílem je obecně zavést inovativní technologie a postupy do každodenní praxe, a proto již brzy předložíme nový zákon, který vytvoří podmínky pro jejich rozvoj, definuje pravidla a podpoří rozvoj elektronizace zdravotnictví. Ta zrychlí a zefektivní komunikaci a procesy uvnitř zdravotnictví, ulehčí práci zdravotníkům a pacientům poskytne rychlejší a komfortnější služby,“ uvedl ministr Vojtěch.

Z FN Ostrava jsou do projektu telemedicíny zapojeni hematoonkologičtí pacienti, pacienti z Centra léčby pro poruchu spánku a z Kardiovaskulárního oddělení. Zanedlouho by měli přibýt i diabetici. Ze zdravotních pojišťoven tuto formu léčby hradí zatím jen RBP zdravotní pojišťovna.

Centrum telemedicínských služeb bude otevřeno každý pracovní den od 7 do 15.30 hodin.


15. ledna 2020
frame-scrollup