Zpráva

Dotační programy Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační programy na podporu zubních lékařů a na podporu praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. Podpora je směřována do oblastí, kde je zdravotní péče zubních a praktických lékařů omezena. Veškeré informace k dotačním programům, včetně návodů, postupů jakým způsobem je možné se do dotačních programů hlásit, naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

frame-scrollup