Zpráva

Havířovská nemocnice se připravuje na koronavirus

Nemocnice v Havířově je, stejně jako ostatní nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem, v plné pohotovosti v souvislosti s koronavirem.

„Všechny nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem postupují podle doporučení, které nám v minulém týdnu zaslala Krajská hygienická stanice. Všechny příjmové ambulance krajských nemocnic mají kupříkladu více osobních ochranných pomůcek, mají také připraveny speciální ochranné obleky a desinfekce. Zdravotníci mají přesné pokyny, jak postupovat v případě jakéhokoli podezření a jsou v kontaktu s krajským epidemiologem. Kromě Havířova je infekční oddělení v nemocnici v Opavě a má zvýšenou pohotovost také. V republice se naštěstí žádné podezření na nákazu koronavirem neobjevilo, přesto je ostražitost na místě,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

V Havířově je plně vybavené infekční oddělení, které má mimo standardních akutních lůžek také lůžka odpovídající nejpřísnějším podmínkám pro hospitalizaci vysoce infekčních pacientů.

„Infekční oddělení v Havířově má kromě izolačních lůžek k dispozici i tzv. biobox, který slouží k dočasné izolaci (max. po dobu 24 hodin) pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou před jeho překladem do Nemocnice Na Bulovce. Biobox je také vybaven filtroventilační jednotkou s hepafiltrem a dekontboxem. V případě nutnosti máme na infekčním oddělení prostor pro hospitalizaci až 40 pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

V současné době probíhá v nemocnici poučení lékařského i nelékařského personálu ohledně diagnostiky této formy infekčního onemocnění. Zaměstnanci budou vědět, jak se v podobných situacích zachovat, všichni pacienti s rizikovými symptomy budou ihned v úvodní fázi vyšetření tázáni, zda nebyli v rizikové oblasti výskytu tohoto onemocnění.


27. ledna 2020
frame-scrollup