Zpráva

Havířovští zdravotníci v nemocnici budou mít nové šatny

Nemocnice v Havířově zahájila rekonstrukci šaten pro zaměstnance za bezmála 17 mil. Kč za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje, který jim zároveň poděkoval za práci v první linii.

Havířovští zdravotníci v nemocnici budou mít nové šatny

Havířovští zdravotníci se už na konci letošního roku dočkají nových šaten v podzemí nemocnice. Ty původní ze začátku sedmdesátých let již dlouhodobě nesplňují hygienické i technické požadavky.  Rekonstrukci šaten pro 476 zaměstnanců za bezmála 17 mil. Kč, které financuje zřizovatel MSK i za příspěvku města Havířov, dnes slavnostně zahájili hejtman MS kraje Ivo Vondrák a primátor města Havířov Josef Bělica. Hejtman kraje zároveň pozdravil havířovské zdravotníky a poděkoval jim za jejich práci v I. linii v období Covid – 19 pandemie.

Havířovští zdravotníci v nemocnici budou mít nové šatny

"Nezdráhám se říct, že jsme ve válce. Koronavirus otřásl v základech našimi životy, celou naší společností. Máme za sebou několik úspěšných bitev, bohužel jsme se nevyhnuli ani ztrátám. Taková je situace. Těch posledních několik týdnů, které máme za sebou, nás také mnohému naučilo. Lidé se semkli, zvedla se vlna solidarity, začali jsme si vážit věcí, které jsme dříve považovali za automatické. A naučili jsme se také více děkovat. Proto jsem rád, že mohu dnešní zahájení rekonstrukce v havířovské nemocnici využít k osobnímu poděkování místním zdravotníkům. Uvědomuji si, jak náročné je pro Vás toto období a velice si cením Vašeho přístupu a nasazení," uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že na rekonstrukci šaten přispěl kraj ze svého rozpočtu 13 a půl milionu korun.

Havířovští zdravotníci v nemocnici budou mít nové šatny

„V první řadě bych rád poděkoval všem zdravotníkům i dalším zaměstnancům a vedení nemocnice za to, jak toto nelehké období, které přišlo s koronavirovou pandemií, zvládli. Jste naši novodobí hrdinové. Doufám, že nové šatny, jejichž rekonstrukci jsme dnes slavnostně zahájili, vám zpříjemní každý začátek směny,“ uvedl havířovský primátor Josef Bělica a dodal: „Havířovská nemocnice je pro naše občany důležitým zařízením, proto město také Nemocnici s poliklinikou Havířov každoročně finančně podporuje. Nedávno například Havířov poskytl ze svého rozpočtu dotaci ve výši 4,3 milionu korun na pořízení monitorovacího systému základních životních funkcí na Dětskou JIP a ultrazvukový přístroj na Dětské oddělení.“  

Havířovští zdravotníci v nemocnici budou mít nové šatny

“Rekonstrukce šaten v naší nemocnici měla probíhat již před 3 roky, nakonec k ní nedošlo z důvodu dofinancování provozní činností. Každý, kdo se byl v šatnách byť jen podívat, si jistě dokáže představit, jak musí být našim zdravotníkům na začátku směny, když se mají v těchto zcela neadekvátních a nevyhovujících prostorách připravovat na službu, která vyžaduje empatii, vstřícnou komunikaci a péči o pacienta. Šatny byly doslova v dezolátním stavu, “převléknout a utéct“ je heslo, které se příhodně k jejich stavu asi hodí. Na sprchu nebo toaletu raději rovnou zapomeňte. Proto jsem za naše zdravotníky a za celou nemocnici nesmírně rád, že se nám po dlouhém čekání podařilo rekonstrukci šaten ufinancovat za pomoci našeho zřizovatelé Moravskoslezského kraje a nemalého příspěvku našeho města Havířov. Jsme jim za to opravdu vděčni“, uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Havířovští zdravotníci v nemocnici budou mít nové šatny

Rekonstrukce šaten bude zahrnovat jak stavební práce, kdy bude zcela vyměněno sociální zázemí, vzduchotechnika i sanitární vybavení, tak budou šatny vybaveny novým nábytkem a ostatními vybavovacími předměty. Nové šatny budou zaměstnancům předány ve 4.Q roku 2020.


21. května 2020
frame-scrollup