Zpráva

Havířovští zdravotníci z nemocnice se stěhují do nových šaten

V květnu 2020 nemocnice v Havířově zahájila rekonstrukci šaten pro své zaměstnance za bezmála 17 mil. Kč. Dnes byla slavnostně předána I. etapa nových šaten pro 212 zdravotníků. Dlouhodobě nevyhovující šatny ze začátku sedmdesátých let nesplňovaly hygienické ani technické požadavky. Díky financování zřizovatele MSK a města Havířova se prvních 212 zaměstnanců dočkalo nových šaten a sociálních zařízení. Symbolický klíč od šaten přišli dnes zaměstnancům slavnostně předal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor města Havířov Josef Bělica.

Havířovští zdravotníci z nemocnice se stěhují do nových šaten

„Nejen v tomto náročném koronavirovém období se náš kraj i zbytek republiky musí potýkat s nedostatkem zdravotnického personálu. Lékaři i sestřičky si rozhodně zaslouží pracovat ve vysoce profesionálním prostředí a pro svou práci i psychickou pohodu potřebují vhodné zázemí. Proto nové šatny v havířovské nemocnici považuji za velmi důležité. Je to další krok směrem ke zvyšování úrovně našich nemocnic, ale také jisté vyjádření respektu vůči náročné práci zdravotníků. Děkuji městu Havířov, že na rozsáhlou rekonstrukci přispělo, ač není zřizovatelem nemocnice. Této pomoci si velmi vážíme,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a upřesnil, že kraj na rekonstrukci šaten ve svém rozpočtu vyčlenil 13 a půl milionu korun, tři miliony pak přidalo město Havířov.

Havířovští zdravotníci z nemocnice se stěhují do nových šaten

 “Jsem nesmírně rád, že jsme rekonstrukci šaten, která měla v naší nemocnici probíhat již před 3 roky, ale nedošlo k ní z důvodu dofinancování provozní činnosti, zvládli dokončit a předat v plánovaném termínu.  Naši zdravotníci se v těchto doposud zcela neadekvátních a nevyhovujících prostorách museli připravovat na službu, která vyžaduje péči o pacienta, empatii a vstřícnou komunikaci. Šatny, včetně sociálních zařízení, byly doslova v dezolátním stavu. Proto jsem za naše zdravotníky a za celou nemocnici nesmírně rád, že se nám po dlouhém čekání podařilo rekonstrukci šaten zrealizovat především díky financování za pomoci  našeho zřizovatelé Moravskoslezského kraje a města Havířov. Jsme jim za to opravdu vděčni“, uvedl ředitel nemocnice Norbert Schellong.

Havířovští zdravotníci z nemocnice se stěhují do nových šaten

Nadšení s ředitelem havířovské nemocnice sdílí i primátor statutárního města Havířov Josef Bělica, "Už bylo na čase dopřát personálu naší nemocnice vzhlednější, funkčnější a důstojnější zázemí pro jejich náročné zaměstnání. Obzvláště v těchto dnech je na ně vyvíjen enormní tlak, takže si nové pracovní prostory více než zaslouží. Myslím na ně, vážím si jich a děkuji jim za skvělou  práci a obětavost. Rekonstrukce šaten v havířovské nemocnici tím ale nekončí. Má před sebou další etapu, která bude dokončena v listopadu tohoto roku. Dosavadní  náklady města činily 3 miliony korun", dodal havířovský primátor.

Havířovští zdravotníci z nemocnice se stěhují do nových šaten

Rekonstrukce šaten zahrnovala jak stavební práce, kdy bylo zcela vyměněno sociální zázemí, vzduchotechnika i sanitární vybavení, tak byly šatny vybaveny novým nábytkem a ostatními vybavovacími předměty. Další etapa rekonstrukce šaten pro celkem 254 zaměstnanců bude dokončena a předána zaměstnancům na konci listopadu 2020.


23. září 2020
frame-scrollup