Zpráva

Informační centrum záchranné služby

Informační centrum, provozované Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, poskytuje telefonické a e-mailové informace, doporučení a odpovědi na dotazy zdravotnického charakteru občanům našeho kraje.

Co je to Informační centrum

Lidé dosud záchrannou službu v případě potřeby získání informací často kontaktovali prostřednictvím netísňových linek. Operační střediska jednotlivých územních odborů (okresů) Moravskoslezského kraje však v prvních lednových dnech 2011 v souvislosti s přechodem na krajské operační řízení zanikla. Spolu s tímto krokem skončila také možnost využívat k dotazům a žádostem o informace netísňových linek směrovaných na tato operační střediska. Záchranná služba však vychází vstříc potřebám veřejnosti a zřídila Informační centrum. Tato služba je dostupná všem občanům, především z Moravskoslezského kraje.

Účel Informačního centra

Cílem Infocentra je poskytovat široké spektrum zdravotnických a dalších informací netísňového charakteru. Se stavy ohrožujícími život by se měli občané samozřejmě nadále, tak jako dosud, obracet na tísňové linky a použít číslo 155.

Kdy se na Informační centrum obracet

Operátorky poskytují doporučení při řešení zdravotních obtíží, jako jsou běžná onemocnění a zdravotní obtíže, podají konkrétní informace o zdravotních službách v rámci Moravskoslezského kraje a jejich poskytovatelích.

Informační centrum volajícím poradí, kam se obrátit při potřebě ambulantní lékařské péče, kde je dostupná nejbližší lékařská pohotovostní služba, zdravotnické zařízení, lékárna či sanitní transportní služba.

Operátorky jsou nápomocny také v případech nejasností pokud jde o spádovost zdravotní péče pro občana, postupu při změně lékaře, či pojišťovny. Poradí ohledně nutných kroků v případě úmrtí, zodpoví dotazy a požadavky na ohledání zemřelého.

V případě potřeby operátorky pracují i s telefonujícími, jež řeší problémy v psychosociální oblasti a poskytnou doporučení ohledně dalšího postupu klienta. Předají kontakty na krizová centra, linky důvěry, a další psychosociální služby. Informační centrum spolupracuje s regionálními krizovými pracovišti a organizacemi psychosociálního charakteru.

Provozní doba Informačního centra

Lidé mohou Informační centrum využívat nepřetržitě. Operátorky jsou občanům k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, a to včetně víkendů a svátků.

Způsoby kontaktu

Informační centrum je koncipováno jako telefonická služba. Možno je využít telefonní číslo 553 777 777

Další možností je e-mailový kontakt, operátorky odpoví na zaslaný dotaz - e-mail: infocentrum@zachranka-msk.cz

frame-scrollup