Zpráva

Jak probíhaly Dny zdraví v Avion Shopping Parku Ostrava

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák převzal záštitu nad akcí pořádanou Avion Shopping Parkem Ostrava na podporu zdraví, osvěty a prevence ke zdravému způsobu života „Zdraví nás baví“. Kraj se spolu s Fakultní nemocnicí Ostrava, Zdravotnickou záchrannou službou MSK (ZZS MSK), Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Ostravě podílel na náplni programu o zdraví, pohybu a poznávání lidského těla.
Ve dnech 2. 5. – 15. 5. 2016 se mohli návštěvníci obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava dozvědět mnoho z oblasti zdravotnictví.

Návštěvníci se s velkým zájmem aktivně zapojovali do mnoha „zdravotních disciplín“. Mohli se například za asistence záchranářů ZZS MSK naučit poskytovat první pomoc. Atraktivní pro spoustu návštěvníků byla možnost prohlédnout si sanitní vozidlo rychlé lékařské pohotovosti s plnou výbavou, ukázkou přístrojového vybavení (monitor, automatický externí defibrilátor) a pomůcek, jako jsou podtlaková matrace nebo vyprošťovací rám. Došlo i na ukázku bio vaku pro transport pacientů s vysoce nakažlivou chorobou, někteří si na vlastní kůži vyzkoušeli pocity v uzavřeném bio vaku. Děti, které se zúčastnily mnoha soutěží, byly oceněny „Kryštůfkem záchranářem“.

Velkému zájmu se těšilo představení osvětových projektů Střevo Tour a Zdravé plíce. Makety tlustého střeva a plic si měli možnost návštěvníci prohlédnout současně s odborným výkladem studentů medicíny. Vidět orgány těla v této zvětšené podobě
a dotknout se pomyslné sliznice, zhlédnout vizuálně rozdíly zdravé tkáně, tak choroby postihující tlusté střevo bylo pro mnoho návštěvníků velmi poučné. Do nafukovací makety plic bylo možno nahlídnout okénkem a ohmatat
si nádor, který byl umístěn vedle nafukovacích plic.
Zajímavým stanovištěm pro malé i dospělé návštěvníky bylo stanoviště Canisterapie - představení psů, kteří působí pozitivně na zdraví člověka hlavně psychicky při řešení jejich zdravotních problémů.

Moravskoslezský kraj finančně podporuje preventivní programy realizované zdravotnickou školou se zaměřením na hygienu zoubků, zdravé stravování, prevenci úrazů a první pomoc při úrazech. Programy jsou zaměřeny na děti od předškolního věku až po 2. stupeň základních škol. V rámci hygieny zoubků byly děti seznámeny a mohly si odzkoušet správné čištění zubů a rodičům byla vysvětlena prevence zubního kazu. Dále v rámci projektu „Už to vím, už se nezraním“ bylo dětem, žákům základních škol vysvětlováno, jak se chovat na hřišti, jak přecházet cestu a jak poradit třeba dalším kamarádům. Projekt „To dám“ prohlubuje praktické dovednosti žáků v poskytování první pomoci a odbourání jejich strachu a nejistoty v kontaktu s raněným.
 
„Věřím, že si zde každý našel oblast, která jej zaujala, získal nové informace, ale zároveň se i pobavil. Lidské zdraví je to nejcennější co máme, musíme se o něj pečlivě starat. Moravskoslezský kraj se snaží podporovat preventivní programy pro děti již od raného dětství, věnovat se osvětě a povzbuzovat zdravotní gramotnost všech věkových kategorií občanů kraje. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli.“ řekl Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje pro oblast zdravotnictví.

frame-scrollup