Zpráva

Koncepční dokumenty týkající se zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Občané se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu občanů Moravskoslezského kraje. Problematika životních podmínek lidí s postižením je náročná, obsáhlá, je nadrezortní, zasahuje průřezově do řady kompetenčních oblastí orgánů kraje v samostatné i přenesené působnosti. Vzhledem ke složitosti, obsáhlosti a závažnosti komplexu zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením na území kraje je potřebné systémové řešení, jehož východiskem je tento plán. Hlavním cílem tohoto programového dokumentu je vytvořit podmínky pro zlepšení kvality života obyvatel kraje, kteří mají zdravotní postižení.

Tato stránka je k dispozici také v angličtině / This page is also available in English
frame-scrollup