Zpráva

KONFERENCE Zdraví obyvatel MSK

Účastníci konference diskutovali o zdraví obyvatel Moravskoslezského kraje

Konference o zdraví obyvatel Moravskoslezského kraje se pod záštitou náměstků hejtmana Jiřího Martinka a Daniela Havlíka konala v pátek 9. října 2015 v budově moravskoslezského krajského úřadu.

V úvodní prezentaci představila ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Helena Šebáková přehled zdravotních ukazatelů za poslední léta a zdůraznila běžnou populací stále nedoceňovanou nutnost prevence.
O své zkušenosti a postřehy se podělili i kolegové z krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří představili své aktivity v projektech Prevence dětských úrazů a První pomoc do škol.
Téma zdraví bylo pojato v široké souvislosti s místní Agendou 21, tj. procesem zapojování občanů do aktivit veřejné správy a podpory občanské odpovědnosti. Mezi vystupujícími byli zástupci obcí i škol Moravskoslezského kraje. Nabídli pestrou paletu aktivit, do kterých zapojují občany našeho kraje, od předškolních dětí až po seniory.
„Velmi mě těší, jak úspěšné mohou být v popularizaci zdravého životního stylu některé obce a s jakou profesionalitou svou práci zvládají naše příspěvkové organizace,“<>/em> řekl na adresu přítomných zástupců obcí, škol a moravskoslezské záchranné služby náměstek hejtmana kraje pro oblast zdravotnictví Jiří Martinek.
„I naši úředníci mají zájem podpořit Zdravý Moravskoslezský kraj. V rámci kampaně Evropský týden mobility jsme nechali svá vozidla v garáži a dorazili Na úřad bez auta!“ připomenul nedávnou akci Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast životního prostředí, a dodal: „Je nad slunce jasné, že spokojený občan je zdravý občan.“

frame-scrollup