Zpráva

Kraj nedovolí ani gram škodlivin navíc

Představitelé Moravskoslezského kraje mají k rozšíření ostravské spalovny nebezpečného odpadu stále stejný jednoznačný postoj.

„Záměr rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě-Mariánských Horách vyvolává bouřlivé diskuze. Rozumím lidem, že chtějí dýchat co nejčistější vzduch, já sama mezi ně patřím. Krajská samospráva důrazně vyžaduje, aby případným navýšením kapacity spalovny nedošlo k nárůstu emisí vypouštěných do ovzduší. Také nechceme připustit, aby se k nám do regionu vozil cizí odpad,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová. Dodala, že je nutné si uvědomit, že produkce nebezpečných odpadů se v Moravskoslezském kraji v poledních letech zvýšila na téměř 340 tisíc tun ročně. Toto množství výrazně převyšuje stávající kapacitu spalovny, která je aktuálně 25 tisíc tun ročně. Kromě samotné produkce musíme počítat i s odstraňováním starých ekologických zátěží a sanacemi, nicméně řešení musí být maximálně ekologické.

„Odpůrci spalovny často nechtějí slyšet nezpochybnitelná fakta a nechávají se strhnout emocemi. Neumím si představit, že by se v našem regionu nebezpečný odpad někde ukládal a čekal, až si s ním poradí příští generace. To svým dětem prostě nemůžeme udělat. Nebezpečný odpad se zlikvidovat musí, jiné řešení nevidím. Musíme ale pohlídat, aby nová zařízení využívala nejmodernější technologie a kompenzačními opatřeními zaručila, že nenavýší emise škodlivin do ovzduší. A opakuji, že důrazně trváme na tom, aby se u nás zpracovával pouze odpad, který si my sami vyprodukujeme,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.


6. března 2019
frame-scrollup