Zpráva

Krajský úřad spustil objednávky respirátorů pro zdravotnická zařízení a sociální služby

Krajský úřad Moravskoslezského kraje očekává v průběhu dneška první dodávku respirátorů třídy FFP2 a FFP3, které centrálně nakoupilo Ministerstvo zdravotnictví. Respirátory jsou určeny pro zdravotnická zařízení a poskytovatele sociálních služeb. Spustil objednávkový systém.

 „Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že zajistí centrální nákup respirátorů FFP2 a FFP3 a jejich distribuci do krajů. Krajský úřad připravil systém jejich distribuce mezi jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a vybrané poskytovatele sociálních služeb v našem kraji. Aktuálně spustil objednávkový systém. Je vyvěšen na krajském webu. Respirátory je možné objednávat také prostřednictvím aplikace,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Upozornil, že respirátory, které budou distribuovány bezplatně, je možné objednávat výhradně prostřednictvím tohoto formuláře. Klíč k rozdělování respirátorů stanovilo Ministerstvo zdravotnictví, dodávky do krajů předpokládáme v týdenních intervalech. Každý poskytovatel bude moci učinit maximálně jednu objednávku v daném kalendářním týdnu.

Důrazně žádáme všechny poskytovatele, aby při objednávání zachovali pokud možno co nejvyšší míru přiměřenosti a ohleduplnosti a objednávali pouze takové množství osobních ochranných pracovních prostředků, které bude odpovídat maximálně jejich týdenní spotřebě,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Zároveň žádá všechny poskytovatele zdravotních služeb, aby pokud možno vymezili konkrétní místo (ordinace, čekárna, místnost, apod.), kam by mohli přicházet pacienti s podezřením na nákazu koronavirem COVID-19 a kde by byla minimalizována možnost, aby se potkali s jinými pacienty.

„Bylo by dobré, aby také určili konkrétní zaměstnance, kteří budou v těchto prostorách pracovat, nebo vytipovali zaměstnance, kteří tam budou během pracovní doby chodit a budou v kontaktu s pacienty s podezřením na infekci koronavirem,“ doporučil náměstek hejtmana Martin Gebauer.

Dodal, že není vyloučeno, že v budoucnu bude objednávkový a distribuční systém doplněn o další typy osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP).

Pro řešení eventuálních problémů spojených s objednáváním byla zřízena zvláštní e-mailová adresa szm@msk.cz.

Pro Moravskoslezský kraj byla krajským úřadem určena tato odběrná místa:

okres Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

okres Opava

Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

okres Bruntál

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.

okres Karviná

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.

okres Frýdek-Místek

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

okres Nový Jičín

Bílovecká nemocnice, a.s.

 

13. března 2020
frame-scrollup