Zpráva

Krajští ombudsmani

Ombudsmani

Pokud pacienti nejsou spokojeni s léčbou nebo naopak chtějí pochválit nemocniční personál či mají jiný podnět a připomínku, mohou se od roku 2013 v krajských nemocnicích obracet na ombudsmany.

Zřízením této funkce v říjnu 2013 chtělo vedení Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem šesti nemocnic, mimo jiné zajistit bezproblémovou komunikaci mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci těchto zdravotnických zařízení v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv.

Hlavním posláním nemocničního ombudsmana je usilovat o zajištění bezproblémové komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zaměstnanci dané nemocnice v případě, kdy se pacienti dovolávají svých práv. Nemocniční ombudsman řeší stížnosti, žádosti a jiná podání co možná nejméně konfliktní formou s cílem nalézt řešení vhodné pro všechny zúčastněné strany. Přijímá samozřejmě také pochvaly od pacientů a jejich blízkých, usiluje o zvyšování kvality poskytovaných zdravotních služeb a o maximální spokojenost pacientů.

Jakým způsobem se můžete na krajské nemocniční ombudsmany obracet se svými požadavky:

  • elektronickou poštou na níže uvedené e‑mailové adresy
  • osobním podáním přímo ombudsmanovi na jeho pracovišti
  • telefonicky na níže uvedená čísla

Kontakty na ombudsmany v nemocnicích zřizovaných Moravskoslezským krajem

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj:

Mgr. Andrea Kopáčková
Mobil: 734 354 341
E-mail: kopackova@nspka.cz
Úřední den: úterý, čtvrtek 9:00-11:00
Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

Nemocnice Třinec:

Irena Sikorová Nožková
Tel.: 558 309 102
E-mail: ombudsman@nemtr.cz
Úřední den: pondělí 12:00-14:00

Nemocnice ve Frýdku-Místku:

Kamila Jadlovcová
Tel.: 558 415 000
E-mail: jadlovcova@nemfm.cz
Úřední den: úterý: 13:00-15:00
Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

SZZ Krnov:

MUDr. Ivan Pavlák
Tel: 554 690 144, 554 690 121, 606 720 773
E-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz
Úřední den: pondělí:13:00-16:00, čtvrtek: 09:00-12:00

Slezská nemocnice v Opavě

Mgr. Lenka Hanková
Tel.: 553 766 103, mobil: 603 852 598
E-mail: lenka.hankova@nemocnice.opava.cz
Ombudsman@nemocnice.opava.cz
Úřední den: úterý, pátek 8:00-10:00
Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

Nemocnice s poliklinikou Havířov:

Mgr. Renata Tydlačková
Mobil:  596 491 201, mobil: 725 730 836
E-mail: renata.tydlackova@nsphav.cz
Úřední den: úterý, čtvrtek 9:00-11:00
Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

frame-scrollup