Zpráva

Moravskoslezský kraj koordinuje opatření kvůli spalničkám

Během ledna se v kraji objevil větší počet nakažených spalničkami, než za celý minulý rok. Kraj proto společně se svou Krajskou hygienickou stanicí svolal pracovní schůzku, během které byla zkoordinována veškerá nutná opatření, aby se šíření nákazy zastavilo.

„Za celý loňský rok jsme měli v regionu hlášeno 6 případů spalniček. Letos už máme 10 nakažených. Na tento fakt je nutné proaktivně reagovat a udělat maximum pro to, aby se epidemie zastavila. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí jsme v minulém týdnu do všech nemocnic a zdravotnických zařízení rozeslali konkrétní závazné pokyny, včera (28. 1.) jsme se na krajském úřadě sešli se zástupci všech lůžkových nemocnic, abychom se shodli na společném postupu,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer a doplnil, že z 10 letošních nakažených je 6 dospělých ve věku 26 až 56 let a čtyři neočkované děti.

„Svolali jsme zástupce všech nemocnic v regionu, tedy našich příspěvkových organizací, ale také nemocnic, které kraj nezřizuje. V této situaci je důležité, aby byla veškerá opatření systematická a koordinovaná. Jedním z příkladů je dobrá informovanost. Proto jsou ve všech čekárnách a zdravotnických zařízeních rozvěšeny letáky, které o spalničkách informují a podrobně vysvětlují jejich projevy. Pokud má někdo příznaky jako vyrážku spojenou s horečkou nebo zánět spojivek, neměl by do zdravotnického zařízení vstupovat a měl by být pro jistotu okamžitě přemístěn na nejbližší infekční oddělení,“ vysvětil náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer s tím, že pokud lidé tyto projevy na sobě zpozorují, měli by se držet stranou od dalších lidí. „Neměli by ani jet ke svému praktickému lékaři, ale raději přímo na infekční oddělení. Zaměstnanci na infekčním jsou dobře informovaní a s těmito pacienty počítají. Určitě se v mnoha případech ukáže, že se o spalničky nejedná, přesto je toto preventivní opatření na místě,“ řekl náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer.

Už v minulém týdnu začala rozsáhlá protiepidemická opatření. „Z důvodu vysoké nakažlivosti byla nařízena karanténa osobám, které byly s nemocnými v kontaktu. Karanténní opatření byla nařízena nejen u blízkých osob, ale i u zdravotnických pracovníků, kteří byli v epidemiologicky významném kontaktu a vůči nákaze byli vnímaví. Pokud chtějí lidé vědět, zda mají proti spalničkovému viru protilátky, mohou si nechat udělat ve virologické laboratoři vyšetření. Není ovšem hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, jeho cena se pohybuje kolem 400 korun,“ vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice MSK Helena Šebáková a dodala, že pokud by se ukázalo, že někomu protilátky proti spalničkám chybí, může se nechat naočkovat.

Nákaza virem spalničky hrozí i lidem, kteří byli proti němu v dětství očkováni. „Protilátky proti spalničkovému viru získané očkováním v raném dětství vydrží asi 15 let. Po této době může být ochrana před nakažením nižší. S ohledem na aktuální situaci proto Moravskoslezský kraj přeočkování určitě doporučuje. Další kroky jsou v plné kompetenci Krajské hygienické stanice,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Martin Gebauer.


29. ledna 2019
frame-scrollup