Zpráva

Nácvik záchrany lidského života

Záchranáři Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p. o., Mgr. Radim Holek a Bc. Adam Hružík školili odbor zdravotnictví.

Nácvik záchrany lidského života – to bylo cílem školení, které proběhlo na odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve dnech 9. 3. 2016 a 16. 3. 2016.
Zásady první pomoci nám profesionálně a poutavě odpřednášeli zkušení zástupci Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Mgr. Radim Holek a Bc. Adam Hružík.
Vyzkoušeli jsme si resuscitaci dospělého člověka i dítěte, naučili se, jak správně použít automatický externí defibrilátor, který zvyšuje šanci na přežití postiženého akutní zástavou srdce. Takovýto defibrilátor je na krajském úřadě pro náhlou potřebu k dispozici. Bylo nám vysvětleno, jak správně postupovat při akutních stavech neúrazových jako jsou infarkt, mrtvice, kolaps, mdloba, hypoglykemie, epilepsie, astmatický záchvat, zopakovali jsme si Rautekovu zotavovací polohu a oživili a zaktualizovali jsme si mnoho dalších informací.

První pomoc slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví, či ohrožení života. Je morální povinností každého občana poskytnout první pomoc každému potřebnému za předpokladu, že tím neohrozí vlastní zdraví. Ne vždy je však toto samozřejmostí a lidé často bezradně nečinně přihlížejí, zatímco vteřiny utíkají. S každou vteřinou se však naděje na záchranu lidského života vzdaluje…

Školení hodnotíme jako velmi přínosné a troufáme si říci, že díky zopakování zásad poskytnutí první pomoci a po doplnění nových informací se nyní cítíme být mnohem jistější díky nabytým vědomostem i praktickým zkušenostem a tak věříme, že ve chvíli, kdy se ocitneme v situaci ohrožení života některého ze spoluobčanů, budeme schopni zakročit a být prospěšní. 

„Dle názoru odborníků by mělo být poskytnutí první pomoci jednou ze základních dovedností každého z nás“, říká Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast zdravotnictví.

frame-scrollup