Zpráva

Národní registr osob nesouhlasících s odběrem tkání a orgánů

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Každý člověk má možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (s případnými dotazy se obracejte na Ministerstvo zdravotnictví).

frame-scrollup