Zpráva

Nemocnice Krnov má novou apalickou jednotku

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov v době koronavirové pandemie vybudovalo novou apalickou jednotku v nemocnici ve Městě Albrechticích. Moderně vybavená osmilůžková stanice byla slavnostně otevřena v úterý 29. září 2020. Mimořádnou událost si nenechali ujít představitelé Moravskoslezského kraje včetně hejtmana Ivo Vondráka.

Moravskoslezský kraj vybudování jednotky i její vybavení za celkem 8,4 milionu korun včetně DPH profinancoval. „Nemocnice zřizované Moravskoslezským krajem tvoří páteřní síť zdravotnické péče v našich regionech. S kolegy si uvědomujeme, že právě kvalitní a dostupná zdravotní péče je jednou z nejdůležitějších priorit. Proto do rozvoje jednotlivých nemocnic investujeme stovky milionů korun. A to i do menších nemocnic, jako je SZZ Krnov. Protože i tady mají lidé právo na skvělou péči. Loni jsme SZZ Krnov profinancovali pořízení nové magnetické rezonance, výstavbu budovy pro novou lékárnu, metabolické centrum i onkologický stacionář a letos jsme zajistili peníze na nové zubní ordinace i apalickou jednotku. S panem ředitelem máme celou řadu projektů, které chceme začít realizovat v příštím roce. Například rozšíření stávajícího urgentního příjmu ze tří na osm lůžek s vybudováním nové infekční části nemocnice,“ sdělil hejtman Ivo Vondrák.

Ředitel nemocnice Ladislav Václavec zdůraznil význam nové apalické jednotky: „Jako jedna z prvních nemocnic v Česku jsme před více než deseti lety zřídili stanici DIOP /dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče/. Na této jednotce jsou hospitalizováni převážně lidé po vážných úrazech, kteří jsou v kómatu. Tým našich zdravotníků jim poskytuje špičkovou a intenzivní ošetřovatelskou péči. Díky níž se daří některé pacienty vrátit do života. Bohužel ne všichni mají šanci se na tato lůžka dostat. Stejně tak nelze pacienta na lůžku DIOP držet neomezeně dlouhou dobu kvůli úhradovým vyhláškám pojišťoven. Proto jsem chtěl, abychom v nemocnici měli apalickou jednotku, kde naši zdravotníci budou moci poskytovat dalším pacientům intenzivnější zdravotnickou péči /např. bazální stimulace, rehabilitace atd./. Děkuji Moravskoslezskému kraji, že i v době koronavirové pandemie náš záměr finančně podpořil. Díky také patří zhotoviteli, který v rekordním čase zvládl kompletní přestavbu patra historické budovy včetně vybavení pokojů.“

Na apalické jednotce bude kromě lékařů pracovat tým zkušených sester a ošetřovatelů. „Na třech pokojích je rozmístěno osm moderních polohovatelných lůžek. Na každém lůžku je nejlepší antidekubitní matrace. Celé jednotka je vybavena potřebnými přístroji /odsávačky, ventilátory, sprchovací lehátko, certifikovaná lůžková váha, myčka podložních mís, defibrilátor atd.). Nejdůležitější roli ale sehraje zdravotníky poskytovaná nepřetržitá péče,“ sdělila náměstkyně ředitele SZZ Krnov pro ošetřovatelskou péči Šárka Tavandzi.


29. září 2020
frame-scrollup